دانلود رایگان کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری میر فرهاد قلعه بندی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب درسی روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری یکی از کتاب های آموزشی برای دانشجویان روانپزشکی می باشد که شامل کلیه مفاهیم و اطلاعات مربوط به روانپزشکی می باشد. طراحی و تنظیم شده است.

کتاب درسی روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری تالیف میر فرهاد PDF

محتوای کتاب «کتاب درسی روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری» شامل مطالبی است که هدف و هدف اصلی این مطالب و سرفصل ها تهیه کتاب مرجع محلی برای آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی کشور است که دانشجویان تنها می توانند به آن تکیه کنند. این کتاب. می توانند تمامی مطالب و مفاهیم مورد نیاز خود را بدست آورند و آن ها را تحلیل کنند و همچنین چاپ اول کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و این کتاب به عنوان بیست و یکمین جشنواره کتاب برتر دانشگاهی سال 1390 در رشته روانپزشکی از سوی شورای انتشارات دانشگاه تهران انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

دانلود کتاب درسی روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

این کتاب که ویرایش جدید محسوب می شود با تلاش شبانه روزی و مستمر پنجاه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور طراحی و تنظیم شده است که تمامی مطالب خود را در 34 فصل بیان کرده است. به راحتی قابل درک هستند. تمامی متون این کتاب باعث شده این کتاب منبع اصلی آموزش و آموزش در زمینه روانپزشکی باشد و همچنین از این کتاب به عنوان مرجع طراحی سوالات تستی استفاده شده است. در ویرایش جدید تمامی مطالب علمی به روز شده و آخرین نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک اختلالات روانپزشکی در کشور به طور کامل تشریح شده است و معیارهای تشخیصی مطابق با DSM-5 و بخش هایی مانند روان دارویی در کودکان و سالمندان است. و دوران بارداری نیز به این کتاب اضافه شده است تا کتابی کامل و جامع باشد.

کتاب درسی روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

از سلسله ویژگی های ویژه این کتاب می توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

 

یافته های علمی بررسی و به روز شده است و همچنین نتایج آخرین تحقیقات در زمینه اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی در این کتاب گنجانده شده است.

2 معیارهای تشخیصی مطابق با DSM-5 و بخش هایی مانند روان دارویی در کودکان و سالمندان و همچنین دوره بارداری به طور کامل در این کتاب ارائه شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری میر فرهاد قلعه بندی

کتاب پیشنهادی

کتاب استاتیک کاربردی محمود گلابچی