دانلود رایگان کتاب دستگاه های بدن انسان اسفندیار طاهری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب لقمه سیستم های بدن انسان توسط دکتر اسفندیار طاهری در 297 صفحه طراحی و تنظیم شده است و این کتاب برای دانش آموزان تجربی که می خواهند بهترین نتایج ممکن را در کنکور کسب کنند ضروری است.

دانلود پی دی اف دستگاه بدن انسان

این کتاب شامل تمامی فصول کتاب های درسی پایه دهم و یازدهم می باشد که از ویژگی های خاص این کتاب این است که در ابتدای هر فصل توضیحات و محتوای آموزشی برای دانش آموزان و تعداد سوالات مطرح شده از آن فصل آورده شده است. در 3 کنکور آخر داخلی و خارجی ارائه شده است.

پی دی اف دستگاه های بدن انسان pdf

وی پس از این توضیحات، دیدگاهی کلی از فصل ارائه کرده است و در ادامه این کتاب در 3 قسمت با عناوین «آناتومی»، «بافت شناسی» و «فیزیولوژی» به توضیح مباحث پرداخته است. و تصاویر ارائه شده در این کتاب درک مطالب را بهبود بخشیده است و جعبه های آموزشی مفیدی مانند جعبه “یادداشت” یعنی چه؟ «، «خلاصه» و «ترکیب» برای درک مطلب ارائه شده و محتوای آموزشی ارائه شده در این کتاب در 3 گروه طبقه بندی شده است که در زیر عناوین و موضوعات مطرح شده در هر یک توضیح داده شده است.

سیستم های بدن انسان اسفندیار طاهری pdf

بخش اول این کتاب آناتومی است، در این قسمت دانش آموزان یاد می گیرند که هر عضو در کدام قسمت از بدن قرار دارد و با نواحی اطراف هر عضو آشنا می شوند و بهترین روش برای تسلط بر آناتومی بدن چیست. مطالعه دقیق و عمیق کتب درسی این کتاب است و در قسمت دوم به نام بافت شناسی دانش آموزان کنکوری ممکن است هنوز تفاوت بافت پوششی کبد و بافت اپیتلیال نفرون خود را ندانند. ، اما در این قسمت خوب می دانند. همه چیز توضیح داده شده است و در نهایت، بخش آخر فیزیولوژی است که تمرکز اصلی بر این است که هر قسمت از بدن دقیقاً چه کاری انجام می دهد و چگونه عملکرد عالی دارد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های بدن انسان اسفندیار طاهری

کتاب پیشنهادی

کتاب اصول تکنولوژیکی ریخته گری منصور امامی