دانلود رایگان کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی مجید صفاری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است. 

روانشناسی اجتماعی نه تنها یک علم اجتماعی بنیادی است، بلکه به بررسی ماهیت و عوامل تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان نیز می پردازد.

کتاب روانشناسی اجتماعی pdf

نظریه ها و مفاهیم روانشناسی اجتماعی در زمینه های علمی گسترده ای مانند علوم محیطی، جغرافیای اجتماعی، بازاریابی، علم حرکت، علم تجارت و مدیریت، شاخه های مختلف روانشناسی مانند روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و غیره فراوان است. استفاده شده است.

کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی pdf

بیشتر مجلات روانشناسی اجتماعی کمتر به روانشناسی اجتماعی کاربردی می پردازند و فضای نسبتا کمی را به آن اختصاص می دهند. تعداد زیادی از مباحث روانشناسی اجتماعی کاربردی سنتی مانند رهبری، پرخاشگری، اطاعت، درگیری و همکاری در گروه ها و … در متون علمی این حوزه وجود دارد. و حتی متون علمی سایر رشته ها نیز کمتر به چشم می خورد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی مجید صفاری

کتاب پیشنهادی 

کتاب حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری