دانلود رایگان کتاب حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

نحوه ارائه مطالب ارائه شده در این کتاب بدین صورت است که در ابتدای هر فصل، درس مربوطه به صورت خلاصه و در عین حال جامع و کامل ارائه شده است.

کتاب حسابداری پیشرفته 1 جمشید اسکندری pdf

در کتاب حسابداری پیشرفته 1 در ادامه سری کتاب های اصول حسابداری 1 و 2 و 3 و سری کتاب های میانی 1 و 2 به مباحث اصول و چارچوب ها و استانداردهای حسابداری پرداخته شده است و در این مجموعه این موارد موضوعات با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می گیرند و دقیق تر و پیشرفته تر بررسی می شوند.

دانلود رایگان کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

مواردی از قبیل روش حسابداری در شرکت های نوع تضامنی، روش حسابداری در شرایط مشارکت های خاص توافقی، روش حسابداری در زمان فروش اقساطی، نحوه حسابداری و ثبت اسناد در کالاهای امانی، روش حسابداری شعب و قوانین گزارش دهی مورد بحث قرار گرفته است.

جزوه حسابداری پیشرفته 1 pdf

در پایان هر فصل سؤالات و مسائل چهارگزینه ای مطرح شده است و در طرح این سؤالات سعی شده است تا خلاقیت، ابتکار و اعتماد به نفس دانش آموزان به گونه ای باشد که خواننده مجبور به حل آنها نه از حافظه، بلکه کمک از افکار شما.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

کتاب پیشنهادی

کتاب مبانی مدیریت لقمان کشاورز