دانلود رایگان کتاب روان شناسی عمومی هیئت مولفان در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب روانشناسی عمومی یکی از سری کتاب های آموزشی است که برای استفاده دانشجویان پیام نور طراحی و تنظیم شده است که با توجه به محتوای کامل این کتاب در ارتباط با رشته روانشناسی، دانش آموز را مجبور به یادگیری تمامی مطالب موجود کرده است. مطالب بدون نیاز به استاد آن را به طور کامل در این کتاب بیاموزید.

دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی پیام نور pdf

بسیاری از دانشجویان کتاب های مبسوطی مرتبط با رشته روانشناسی مطالعه کرده اند اما هیچ کدام به اندازه این کتاب جامع و کامل نبودند و این کتاب به همه دانشجویان روانشناسی توصیه می شود و ممکن است برخی از کتاب ها را «روانشناسی» نامیده شود. از روانشناسی عمومی استفاده کرده اند، توجه داشته باشید که ما عنوان گسترده ای از روانشناسی عمومی در مقابل روانشناسی خصوصی نداریم و روانشناسی در زیرشاخه های خود شاخه های زیادی دارد، بنابراین انتخاب عنوان روانشناسی عمومی برای این کتاب ها باید با توجه به این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. احتیاط علاوه بر این، با تعاریف مختلفی از روانشناسی مواجه خواهید شد که ممکن است شما را شگفت زده کند و با خود بگویید: «چگونه یک علم می تواند این همه تعاریف مختلف و گسترده را شامل شود؟»

دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی عمومی گروه نویسنده

روانشناسی عمومی یکی از دروس پایه روانشناسی و سایر رشته ها برای دانشجویان محسوب می شود و صرف نظر از اینکه در عنوان این کتاب نوشته شده است به هیچ وجه عمومی و آسان تلقی نمی شود و دانشجو در این دوره باید تمامی شاخه ها و ایده های روانشناسی را به صورت صحیح و مختصر مطالعه کند و منابع متنوع و گسترده ای برای دروس روانشناسی عمومی در بازار موجود است که معروف ترین آن در ایران روانشناسی هیلگارد است که با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است. . سال هاست که در دانشگاه ها تدریس می شود، اما انتشارات پیام نور به دلیل حجم بالای این کتاب، کتاب حاضر را طراحی و ویرایش کرده است تا دانشجویان بتوانند مطالب را در یک کتاب با حجم متناسب با نیاز خود مطالعه کنند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی عمومی هیئت مولفان

کتاب پیشنهادی

کتاب آرایه های ادبی علیرضا عبدالمحمدی