دانلود رایگان کتاب حقوق مدنی ۶ مهدی شهیدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب قوانین مدنی 6 با هدف تدریس برای دانشجویان پیام نور طراحی و تهیه شده است و مطالب و موضوعات درج شده در این کتاب مشروط به فروش، معاوضه، اجاره، امانت و صلح می باشد. معاوضه، اجاره، قرض، قرض و صلح مطرح شده است.

PDF کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی

از آنجایی که این کتاب پیام نوری برای دانشجویان است، تمامی مطالب این کتاب به گونه ای طراحی شده است که کامل و شامل تمامی مباحث باشد تا دانشجو بدون نیاز به حضور استاد تمامی مباحث را یاد بگیرد. در دانش حقوق معاملات جایگاه ویژه ای دارد. به دلایلی که در زیر بیان کردیم دقت کنید.

دانلود رایگان کتاب قرارداد دکتر شهیدی

اولاً این عقد بیان شده بسیار متداول‌تر و متداول‌تر است، زیرا در اکثر معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل، محتوا و احکام بیان شده در آن در نظام‌های حقوقی مانند فقه اسلامی بسیار متنوع‌تر از محتوا و محتوا است. مفاد سایر قراردادهای معین در نظر گرفته شده و مواد و مقررات قانونی مربوط به آن در قانون مدنی کشور ما و کلیه قوانین مدنی سایر کشورها بسیار وسیعتر از مواد حاوی مفاد سایر قراردادهای خاص است.

دانلود کتاب مدنی دکتر شهیدی

همچنین با عنایت به جنبه علمی و عملی عقد بیع، باعث ایجاد کنوانسیون های بسیاری در سطح جهانی با هدف نزدیک کردن افکار حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی به یکدیگر و ایجاد مناسب، بهتر و آسان تر شده است. درک محیط و افزایش هر چه روابط تجاری بیشتر فراهم شود که تعداد زیادی از کشورهای کنونی آن را پذیرفته اند و برجسته ترین و معروف ترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 است و دلیل دوم این است که نیازها تجارت و افزایش هر چه بیشتر روابط معاملاتی معین در این قرارداد همواره زمینه را برای بیان موضوعات مختلف و انجام بحث ها و تحلیل های ظریف فراهم کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق مدنی ۶ مهدی شهیدی

کتاب پیشنهادی

کتاب روان شناسی عمومی هیئت مولفان