دانلود رایگان کتاب حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب در 3 جلد گنجانده شده است که به موضوعات و موضوعاتی مانند حسابداری تولید می پردازد و در جلد اول کتاب حسابداری صنعتی 1 مفاهیم کلی و مفاهیم حسابداری صنعتی و همچنین سود و زیان را بیان کرده است. بیانیه شرکت های تولیدی، تحلیل سربار و تخصیص هزینه های آن از مطالب و مواضعی است که در جلد اول بیان شده و در جلد دوم و سوم این کتاب مطالب ذکر شده در جلد اول و دوم به صورت گسترده تر بیان شده است. و روش دقیق تر

حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری pdf

این کتاب در تعداد زیادی از علوم اقتصادی و به ویژه رشته حسابداری تدریس شده است و همچنین از این کتاب به عنوان منبع آموزشی در تعداد زیادی از مؤسسات آموزشی حسابداری و همچنین علاقه مندان به رشته حسابداری پروفسور جمشید اسکندری استفاده می شود. کتاب ها به دلیل صمیمیت و جامعیت کتاب های ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند که باعث شده است همه مطالب را به طور کامل یاد بگیرند.

دانلود رایگان کتاب حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری

این دوره یکی از زیرشاخه های علم و فناوری حسابداری محسوب می شود که نقش و وظیفه آن جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدماتی است که بیان کرده و با تجزیه و تحلیل گزارشات. و بررسی مسیرهای تولید به بررسی و تحلیل روشهای کاهش هزینه تولید پرداخته است و این کتاب مورد استفاده مدیران نیز می باشد زیرا با استفاده از حسابداری صنعتی یا همان حسابداری بهای تمام شده هزینه تولید را محاسبه می کنند. و هزینه مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید را کنترل می کنند.

آموزش حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری

همچنین مدیران در صورت نداشتن گزارش دقیق و درست از عوامل بهای تمام شده در تصمیم گیری های مربوط به افزایش تولید یا سایر اقدامات با مشکل مواجه می شوند و دچار سردرگمی و پیچیده می شوند و گاهی تصور می شود که استفاده از حسابداری صنعتی و بهای تمام شده صرفا زیرا برای کارخانجات و صنایع تولیدی است، در حالی که اصلا اینطور نیست و سایر موسسات نیز از روش های بهای تمام شده و حسابداری بهای تمام شده در بانک ها، بیمه ها، عمده فروشان و شرکت های حمل و نقل استفاده می کنند. برای بهره وری بیشتر توسط خطوط هوایی، دانشگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری

کتاب پیشنهادی

کتاب تربیت بدنی عمومی ۲ ابوالفضل فراهانی