دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی(راهنمای متون روان‌ شناسی به زبان انگلیسی)یحیی سید محمدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب بر اساس برنامه درسی مصوب متون روانشناسی به زبان انگلیسی 1 و 2 طراحی شده است و دانشجویان با گذراندن این واحدها تا حدودی به متون روانشناسی به زبان انگلیسی تسلط پیدا می کنند و بنابراین یادگیری در این زمینه فرآیندی است. که گذراندن این واحدها نقطه شروعی است که دانشجویان برای تسلط بر زبان تخصصی روانشناسی باید در این زمینه به فعالیت خود ادامه دهند و تسلط در این رشته مستلزم علاقه، پشتکار و داشتن ابزار لازم برای آن است. ابزارها عبارتند از فرهنگ لغت روانشناسی Good (توصیه نویسنده فرهنگ لغت روانشناسی آرتور ربر) و یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی خوب (توصیه نویسنده فرهنگ لغت هزاره).

دانلود کتاب PDF کتاب روانشناسی عمومی وین ویتن PDF

این کتاب با دو هدف اصلی طراحی و تنظیم شده است که هدف اول این کتاب راهنمایی برای متون روانشناسی به زبان انگلیسی و هدف دوم روانشناسی عمومی برای دانشجویانی است که رشته تحصیلی آنها روانشناسی نیست و در این کتاب دوازده فصل اول می باشد. واژه نامه ترجمه ای از متن روانشناسی به زبان انگلیسی است که برای شش درس از متن 1 و متن 2 دانشجویان روانشناسی گردآوری شده است و در سه فصل آخر این کتاب یعنی فصل های احساس و ادراک آمده است. هشیاری و حافظه، زیرا فصول روانشناسی عمومی برای دانشجویان غیرروانشناسی گردآوری شده است و بدیهی است که این سه فصل نباید در انتهای کتاب قرار گیرد، بلکه دوازده فصل اول کتاب مطابق با موارد مصوب است. برنامه درسی متون روانشناسی الهیات به زبان انگلیسی تهیه شده است و به همین ترتیب با متن انگلیسی مطابقت دارند. به ناچار سه فصل مذکور به انتهای کتاب اختصاص یافته است و بر این اساس اساتید محترم می توانند به ترتیب مورد نظر خود عمل کرده و ترتیب فصول را رعایت کنند. محدود نکنید

پی دی اف کتاب روانشناسی یادگیری اثر یحیی سیدمحمدی

یکی از اهداف این کتاب کمک به دانش‌آموزان برای تسلط مستقل بر ترجمه متون تخصصی روان‌شناسی به زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس‌های تخصصی و معلم است و برای کار در این زمینه به دو ابزار نیاز است که عبارتند از There. فرهنگ تخصصی روانشناسی و فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی است که نویسنده در مورد اول فرهنگ لغت آرتور ربر و در مورد دوم فرهنگ هزاره را پیشنهاد کرده است و بدیهی است که تسلط بر متون روانشناختی به زبان انگلیسی مستلزم ایجاد انگیزه و گردآوری است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی عمومی(راهنمای متون روان‌ شناسی به زبان انگلیسی)یحیی سید محمدی

کتاب پیشنهادی 

کتاب ریاضیات تجربی جامع کنکور(جلد دوم)مهروماه