دانلود رایگان کتاب مبانی علم اقتصاد طهماسب محتشم دولتشاهی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در رابطه با این کتاب می توان گفت که عنوان این نوشته مبانی اقتصاد در این زمینه است و اقتصاد به دو بخش اصلی یعنی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود و اقتصاد خرد یا اقتصاد خرد مربوط به رفتار گروه های فردی است، در حالی که اقتصاد کلان یا اقتصاد کلان به بررسی رفتار اقتصادی در سطح کلی می پردازد.

دانلود کتاب مبانی اقتصاد pdf

اقتصاد خرد شامل موضوعاتی مانند رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده و نحوه تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف است، در حالی که اقتصاد کلان تغییرات متغیرهای اقتصادی مانند درآمد ملی، سطح اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها را بررسی و بحث کرده است و با مطالعه مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تفکیک دو بخش اصلی از اقتصاد در این دو بخش آسان‌تر خواهد بود.

دانلود کتاب مبانی اقتصاد طهماسب محتشم pdf

کتاب مبانی اقتصاد در سه بخش طراحی و تنظیم شده است که در بخش اول با عنوان تعاریف و مقدمه مطالبی از قبیل بیان علم اقتصاد، نیازها، کالاها، عوامل تولید، بازار، منحنی امکانات تولید، نظریه ارزش و مقدمه ای بر درس تحولات و ایده های اقتصادی ارائه شده است و به طور کلی مطالب و موضوعات اقتصادی را دانشجویان به صورت کلی مطالعه کرده اند و دانشجویان در این کتاب اطلاعات اولیه و موضوعات اقتصادی را مطالعه کرده اند. مسیر تکمیل اطلاعات و مطالعه اقتصاد آسانتر است و این کتاب به عنوان یک سطح مقدماتی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است و می تواند در دروس غیر اختصاصی اقتصاد تحت عناوین ذکر شده (یا تحت عنوان اصول اقتصاد 1 و 2) و یا با انتخاب فصل هایی از کتاب تحت عنوان اصول اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد و دانشجویان علاقه مند در رشته های اقتصادی از آنها استفاده می کنند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مبانی علم اقتصاد طهماسب محتشم دولتشاهی

کتاب پیشنهادی 

کتاب هوش مصنوعی راسل جعفر نژاد قمی