دانلود رایگان کتاب حقوق کار ۱ محمد رضا معین در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

جلد اول کتاب حقوق کار 1 حقوق کار را به معنای خاص آن که در کتب حقوقی رایج است توضیح می دهد و تمامی مباحث و مطالب این کتاب در هفت بخش طبقه بندی شده است که به صورت جامع و کامل طراحی و تنظیم شده است.

کتاب قانون کار محمدرضا معین

در قسمت اول این کتاب به موضوعات کلی از جمله روند شکل گیری حقوق کار و در قسمت دوم این کتاب به منابع حقوق کار اعم از داخلی و خارجی پرداخته شده است و در قسمت سوم این کتاب درباره قرارداد کار و در قسمت چهارم این کتاب به حقوق و تکالیف کارگر اختصاص یافته است و در قسمت پنجم نظارت بر کار به بحث درباره قانون کار پرداخته شده است. و در قسمت ششم مختص حقوق جزا است و در نهایت قسمت آخر کتاب در مورد مقررات رسمی کار توضیح داده شده است.

کتاب حقوق کار pdf

جلد اول قانون کار به موضوعات مهم مربوط به قواعد و قوانین حقوق خصوصی و عمومی بین کارگر و کارفرما می پردازد و قانون کار در پنج بخش طراحی و تنظیم شده است که هر بخش مشمول چندین فصل و مطالب متفاوت است و جلد اول به توضیح قوانین عام و اختصاصی حقوق کار می پردازد و جلد دوم همین کتاب توضیحاتی را در رابطه با دانشجویان حقوق جزا و حقوق کیفری در نظر گرفته شده است. تدبیر و احکام شرعی، اما با توجه به ارائه جامع و گسترده مطالب مرتبط با این رشته و علایق با استفاده از مثال های کاربردی و کاربردی، سایر افرادی که در زمینه حقوق فعالیت می کنند مانند قضات، وکلا و اساتید دانشگاه نیز می توانند از این کتاب برجسته در جهت رشد حرفه ای و فردی خود بهره مند شوند.

دانلود کتاب PDF حقوق کار 1 محمدرضا معین PDF

از سلسله فصول ذکر شده در این کتاب می توان به عناوین زیر اشاره کرد: توسعه روابط کار قبل و بعد از انقلاب صنعتی، دلایل وضع قوانین کار، ویژگی های حقوق کار، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، تحولات تاریخی و نقش کنونی قراردادهای کار، ساعات کار، تعطیلات و…، و در هر فصل، به سوالات توضیح داده شده تا پایان فصل، پاسخ جامع به مطالب و مطالب مربوط به پایان فصل ارائه شده است. ذکر شده در همین بخش برای درک بهتر مطالب ارائه شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق کار ۱ محمد رضا معین

کتاب پیشنهادی 

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن زاده