دانلود رایگان کتاب توابع خاص برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی محمدعلی غیرتمند در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب توابع ویژه برای دانشجویان علوم و مهندسی که توسط ویلیام والاس بل و ترجمه محمدعلی گیرتمند طراحی و تنظیم شده است، یکی از معتبرترین کتاب های جهان است که مورد استفاده اساتید قرار می گیرد.

کتاب کارکردهای ویژه دانشجویان علوم و مهندسی

در این کتاب با توجه به مطالبی که دارد، عموماً به موضوعاتی چون: ریاضی و آمار، علوم پایه، ریاضیات، توابع و … پرداخته است که با ترجمه روان و دقیق مترجم این کتاب، سعی در ارائه مطالبی دارد. عمق محتوا و مفاهیم قابل استفاده برای هر دانش آموزی با هر سطح علمی مناسب است و این کتاب با گنجاندن تمامی مطالب لازم و مهم در این زمینه، شما را از کتاب دیگری بی نیاز کرده و تمامی نکات مهم و کلیدی را ارائه کرده است.

کتاب کارکردهای ویژه رشته های علوم و مهندسی اثر محمدعلی گیرتمند PDF

در محتوای این کتاب تعداد زیادی از موضوعات و موضوعات مطرح شده و به توابعی اختصاص داده شده است که در مسائل مربوط به فیزیک و مهندسی کاربردهای فراوانی را بیان و ارائه کرده است و هدف این کتاب عموماً برای استفاده دانشجویان است. . این طراحی شده است که اگرچه آنها باید از ریاضیات به عنوان ابزاری برای کار خود استفاده کنند، اما ممکن است استعداد خوبی نداشته باشند و بیش از یک دوره مقدماتی حساب دیفرانسیل و انتگرال در ریاضیات کسب نکرده باشند، بنابراین این کتاب برای همه بسیار مناسب است. مردم است.

 توابع ویژه برای دانشجویان علوم و مهندسی

این کتاب شامل ده فصل برای بیان و ارائه موضوعات مختلف و متنوع می باشد که با فصل اول حل معادلات دیفرانسیل به روش سری شروع شد. توابع گاما و بتا در پایان این کتاب ارائه شده است، یعنی فصل دهم که به موضوعات و مطالبی مانند: سایر توابع خاص، توابع گامای ناقص و انتگرال های نمایی، توابع وابسته، تابع خطا، توابع وابسته و ریمان می پردازد. تابع بزرگسالان که یکی از کتاب هاست. معتبرترین و برجسته ترین در این زمینه محسوب می شود.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب توابع خاص برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی محمدعلی غیرتمند

کتاب پیشنهادی

کتاب اقتصاد کوچه مجید پورشافعی