دانلود رایگان کتاب روان شناسی اجتماعی یوسف کریمی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در سالهای اخیر روانشناسی اجتماعی از پیشرفت و توسعه بسیار عالی و چشمگیری برخوردار بوده است.

کتاب روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی pdf رایگان

توضیحی در مورد کتاب روانشناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم و کاربردها) تفکر اصلی در رویکرد شناختی روانشناسی اجتماعی این است که رفتار فرد بستگی به نحوه درک او از موقعیت های اجتماعی دارد و افراد به صورت خودجوش عقاید و باورهای خود را دارند. آنها چیزهای مربوط به یک موقعیت اجتماعی را به روش های ساده و معنی دار سازماندهی می کنند، همانطور که اشیاء را در طبقات مختلف طبقه بندی می کنند.

یوسف کریمی روانشناسی اجتماعی پی دی اف

نویسنده طی سال های متوالی تدریس روانشناسی اجتماعی را در دانشگاه های مختلف کشور و در سطوح مختلف بر عهده داشته و همواره به فکر ترجمه کتابی جامع و کامل مناسب روانشناسی اجتماعی به زبان فارسی بوده است، اما این اثر با مشکلات اساسی مواجه است. اول اینکه روانشناسی اجتماعی جنبه فرهنگی دارد و بسیاری از مباحث مطرح شده در کتاب های خارجی با فرهنگ جامعه ما سازگاری ندارد. به همین دلیل کتاب روانشناسی اجتماعی به زبان خارجی پیدا نمی شود. که از ابتدا تا انتها قابل ترجمه باشد و تمامی مطالب آن برای خوانندگان ایرانی مناسب باشد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی اجتماعی یوسف کریمی

کتاب پیشنهادی 

کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت مدرسان شریف