دانلود رایگان کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات علی حاج شیر محمدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

سیستم را می توان اینگونه تعریف کرد: «مجموعه ای از عناصری که به منظور انجام مأموریت یا رسیدن به هدفی خاص با کمیت و کیفیت مشخص طراحی و ساخته می شوند و با نظم و ترتیب معینی با یکدیگر ترکیب می شوند» و کتاب تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی تعمیرات علی حاج شیرمحمدی از سری کتاب های دانشگاه پیام نور است که برای خودآموزی دانشجویان این دانشگاه طراحی و تنظیم شده است که می توانند با تکیه بر مطالب این کتاب

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری pdf

کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات علی حاج شیرمحمدی که مربوط به مدیریت صنعتی می باشد سعی در طراحی و تنظیم فرهنگ رایج تعمیرات پس از خرابی ها به صورت علمی و اقتصادی جهت تعمیر و نگهداری دارد که یکی از منابع اصلی و مهم تولید می باشد. و این کتاب شامل سه قسمت کلی می باشد که در قسمت اول عمدتاً اهداف، مسئولیت ها و وظایف نگهداری و تعمیرات در صنعت را توضیح می دهد و در قسمت دوم روش های محاسباتی برای برنامه ریزی و بهینه سازی سیاست های نگهداری و تعمیرات را تشریح می کند. ، در پایان بخش، یک سری سوالات و مشکلات به همراه پاسخ های مربوطه برای یادگیری و استفاده کاربران از مطالب این کتاب ارائه شده است.

دانلود کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیام نور

اولین و مهمترین موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد، تعریف اساسی و اساسی مفهوم نگهداری و تعمیرات است که در این کتاب با توجه به مفاهیم و تفاسیر ناقص و ناقصی که بر ذهن تعداد زیادی از مدیران و مدیران حاکم است، بحث شده است. حتی کارشناسان کارکنان در امر نگهداری و تعمیرات، اهمیت و نقش این تعریف بیش از هر زمان دیگری پر رنگ و حساس می شود، اگرچه حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از روش های مهم و کاربردی در این گرایش علم است، اما آن روش فقط در این زمینه نمی توان تصور کرد. و تلاش علی حاج شیرمحمدی این بوده است که موضوع نت را در این مقاله به زبانی بومی، ساده و روان مطرح کند و تجربه فنی شیرمحمدی در این امر به او کمک کرده است تا موضوع را با زبانی ملموس طراحی کند و از نمونه های فارسی استفاده کند. در توصیف تعمیرات و نگهداری بسیار بدیع است و علی حاج شیرمحمدی علی رغم ناباوری او به هدف خود از نگارش این کتاب دست یافته است.

دانلود رایگان کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شیرمحمدی

برخی دیگر از محققان این علم نیز مفهوم و مبنای نگهداری را در نوع یا نحوه انجام یک یا چند عمل خاص و مقدماتی مانند روغن کاری، گاه نگهداری و تعمیرات به عنوان واکنش سریع و اقدام در شرایط و موقعیت بحرانی برای تعمیر محدود می کنند. دستگاه ها منظور آنها این است که اگرچه سرعت یکی از شاخص ها و عوامل مهم در این زمینه است، اما مطمئناً تنها شاخص نیست، نگهداری و تعمیرات یک هنر است، زیرا قبل از وقوع مشکل و حادثه و همچنین هنگام وقوع آن، توانایی و قدرت انتخاب رویکردها و فعالیت‌های متنوعی وجود دارد، بنابراین مدیران، ناظران، کارشناسان و مسئولین تعمیر و نگهداری نقش برجسته‌تر و حساس‌تری نسبت به سایر پارامترها خواهند داشت، حتی اگر بخواهید همیشه پیشگام باشید «ماهیت مشکل» در زمینه نگهداری، کتاب نگهداری مطالب کلیدی و مهم این کتاب را که روان و قابل فهم نوشته شده است بخوانید و بهره مند شوید.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات علی حاج شیر محمدی

کتاب پیشنهادی 

کتاب وقایع حقوقی مسئولیت مدنی ناصر کاتوزیان