دانلود رایگان کتاب وقایع حقوقی مسئولیت مدنی ناصر کاتوزیان در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب دعاوی حقوقی دکتر کاتوزیان به حوادث جانبی می پردازد، قانون مدنی به تأثیر این موارد می پردازد و به عنوان الزامات خارج از کارزداد و تحت عنوان ضمان قهری ذکر می شود و پرونده های حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان در واقع در واقع موارد قانونی است. خلاصه و خلاصه درس سه جلدی. الزامات خارج از قرارداد این معلم گران است.

دانلود کتاب pdf تاریخچه حقوقی دکتر کاتوزیان

کتاب دروس مقدماتی حقوق مدنی و وقایع حقوقی مسئولیت مدنی توسط استاد فقید جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان نوشته شده است و این کتاب به عنوان مرجعی برای آموزش و یادگیری مورد توجه اساتید گرامی قرار گرفته و دانشجویان آن را فرا می گیرند. واقعه ناشی از آن را قانون تعیین می کند. و اراده مرتکب عامل اصلی آن کارها نیست، آنها را اعمال حقوقی واقعی می نامند و در مقابل اعمال حقوقی که زاییده اراده و رضایت است، حوادث حقوقی انواع مختلفی دارد، از جمله گاهی خارجی است. واقعه ای که قهری واقع شود و اراده در آن نقشی نداشته باشد، مانند ولادت و فوت فعل است، اراده قانون آثار آن را تعیین می کند، مانند غصب، سرقت یا اشتباهی که موجب ضمان می شود و در این صورت. کتابی که با عنوان وقایع حقوقی ارائه و معرفی شده است، صرف نظر از دلیل آن صرفا به رویدادهای تضمینی می پردازیم. ضمان عمدی یا ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی است و قانون مدنی به تأثیر این حوادث پرداخته و آن را تعهدات خارج از قرارداد و ضمان قهری نامیده است.

دانلود کتاب تاریخچه حقوقی دکتر کاتوزیان

کتاب حقایق حقوقی و مسئولیت مدنی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان مناسب افرادی است که قصد آمادگی در آزمون های حقوقی و امور مربوط به مطالب این کتاب را دارند و می توانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند. در توضیح مطالب این کتاب می توان به این موارد اشاره کرد: این الزامات را بر اساس اعتبار ضمان به دو دسته تقسیم می کنیم: ضمانتی که مبنی بر ضرر رساندن به غیر است و قانون مرتکب را به جبران ضرر و زیان وارده مکلف می کند. طرح مسئولیت مدنی و ارائه و ضمانتی است که بر اساس آن بهره برداری غیرقانونی و غصب از مال دیگری و یا اعمال مختلف و تحت عناوین بهره برداری غیرقانونی، غصب و اداره فضولی و استفاده و غصب غیر ضروری و خودخواهانه نیز مطرح می شود. مؤسسه میانی که هر دو رو به رو است دارای موارد زیر است: هم موجب خسارت می شود و هم ضمانت ناشی از آن بر مسئولیت مدنی و ناحق و غصب مال غیر باقی می ماند و هم اکنون می توانید کتاب پرونده های حقوقی مسئولیت مدنی دکتر ناصر کاتوزیان را که به نثری ساده و دلنشین نوشته شده است. دانلود سایت پارس PDF.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب وقایع حقوقی مسئولیت مدنی ناصر کاتوزیان

کتاب پیشنهادی 

کتاب حقوق تجارت ۱ ربیعا اسکینی