دانلود رایگان کتاب متون حقوقی (۱ تا ۴) مارتین هانت در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است. 

متون حقوقی انگلیسی (1 تا 4) A LEVEL & AS LEVEL نوشته مارتین هانت و گردآوری و ترجمه دکتر محمدتقی رفیعی در متن انگلیسی و ترجمه متن A level & as level گنجانده شده است، ضمن اینکه این کتاب کاملاً به زبان انگلیسی طراحی و تنظیم شده است و به ارتقاء هر چه بیشتر سواد بین المللی دانشجویان کمک می کند.

متون حقوقی مارتین هانت

متون حقوقی انگلیسی (1 تا 4) A LEVEL & AS LEVEL که اثر پروفسور مارتین هانت می باشد شامل متن انگلیسی و اصل کتاب می باشد و تمامی دانشجویان حقوق باید یادگیری لغات حقوقی انگلیسی را بیاموزند زیرا در صورت عقد قرارداد با کشورهای خارجی به این متون نیاز دارند بنابراین کلیه دانشجویان حقوق باید پیشینه زبان انگلیسی داشته باشند و هنگام مطالعه این کتاب دچار سردرگمی نشوند و این کتاب از نظر بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

متون قانونی A LEVEL & AS LEVEL

کتاب حقوق سطح و سطح مارتین هانت یکی از جدیدترین منابع متون حقوقی دانشکده های حقوق ایران است و همچنین یکی از بهترین کتاب ها برای یادگیری سطوح مختلف متون حقوقی است که یکی از برجسته ترین و معتبرترین کتاب های دنیا در این زمینه است که در هشت فصل طراحی و تنظیم شده است و این کتاب ترجمه فارسی حقوقی مارتین هانت است. قابلیت انعقاد قرارداد را توضیح دهید و به عبارت ساده، عقد قراردادی است که از نظر حقوقی لازم الاجرا است و از این رو هر چند انواع قراردادها از انواع قراردادها محسوب می شوند، اما همه قراردادها عقد محسوب نمی شوند، بنابراین از این نظر، عقد نوعی قرارداد خاص است که می توان آن را با ویژگی های خاص مشخص و مشخص کرد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب متون حقوقی (۱ تا ۴) مارتین هانت

کتاب پیشنهادی 

کتاب آناتومی عمومی علی والیانی