دانلود رایگان کتاب آناتومی عمومی علی والیانی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب یکی از سری کتاب های آموزشی علوم پزشکی است که راهنمای کلی آناتومی بدن انسان است که ماهیچه های بدن انسان را به تفصیل توصیف و بررسی می کند، ماهیچه ها در کجا و چگونه قرار گرفته اند، مناسب برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی است و همچنین همه علاقه مندان به این رشته می توانند به راحتی این کتاب را تهیه و مطالعه کنند، زیرا دارای انواع نثرهای روان و ساده است.

آناتومی عمومی دکتر ولیانی pdf

کتاب آناتومی عمومی ولیانی مجموعه ای به روز از کلیه مطالب آناتومی عمومی است که در تمامی رشته های پیراپزشکی و همچنین دندانپزشکی و داروسازی و سایر رشته های مرتبط با این رشته مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از ویژگی های آناتومی عمومی دکتر ولیانی این است که در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی را طراحی و بیان کرده و در انتهای هر فصل به ارتباط عملکردی هر یک از اعضای بدن با دیگر ارگان ها اشاره کرده است.

کتاب آناتومی عمومی ولیانی

یکی از اصلی ترین تغییراتی که در ویرایش جدید آناتومی ولیانی به چشم می خورد، ویرایش متن و حذف موارد با ارزش محتوایی کمتر و جایگزینی تصاویر رنگی به جای تصاویر قبلی است که باعث بی نیازی دانش آموز از کتاب های دیگر در این زمینه می شود. تغییر مهم دیگری که ایجاد شده مربوط به ارائه نکات بالینی است که در پایان هر فصل به همراه ارتباط عملکردی هر سیستم با سایر سیستم های بدن آورده شده است.

کتاب آناتومی عمومی علی ولیانی pdf

اگر قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد یا آزمون استخدامی را دارید، توصیه می کنیم برای تسلط هر چه بیشتر به سوالات امتحانی، علاوه بر مطالعه کتب درسی، از کتاب تست تشریح نیز استفاده کنید و از جمله کتاب هایی که می توان برای آمادگی این آزمون ها معرفی کرد، کتاب هایی مانند: کتاب تشریح اقب، کتاب گنجینه سوالات تشریحی طراحی شده، کتاب جامع سوالات تشریحی و غیره است. 11 فصل و این فصول شامل مباحث کلی، سیستم های اسکلتی، عضلانی و عضلانی می باشد. … است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آناتومی عمومی علی والیانی

کتاب پیشنهادی 

کتاب حقوق تجارت ۴ ربیعا اسکینی