دانلود رایگان کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها بهادر اعلمی هرندی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب درسی ارتوپدی و شکستگی از سری کتاب های آموزشی مرتبط با رشته ارتوپدی در رشته های پزشکی است که توسط بهادر عالمی هرندی طراحی و تنظیم شده است. این منطقه باید تامین شود.

ارتوپدی علمی هرندی پی دی اف

این کتاب توسط جمعی از اساتید برجسته ارتوپدی طراحی شده است و در محتوای این کتاب تصاویر و اشکال مرتبط با متن طراحی شده است که یادگیری مطالب و مفاهیم این کتاب را هر چه بهتر می کند. تمامی مطالب این کتاب در 23 فصل طبقه بندی شده است. از سلسله موضوعات و عناوین این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد: سیستم حرکتی کلی بدن و تشخیص و درمان، عوارض ناشی از شکستگی و دررفتگی، شکستگی ها و آسیب های ستون فقرات، آسیب های اندام فوقانی، آسیب های مفصل ران، قفسه سینه، قفسه سینه، و غیره این عناوین تنها بخشی از مباحث این کتاب ارزشمند است.

کتاب درسی ارتوپدی و شکستگی pdf

در این کتاب در رابطه با هر فصل اطلاعات جامع و کاملی بیان شده است که تمامی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده کرده است و این کتاب به موضوعات و موضوعاتی در زمینه ارتوپدی و آسیب ها پرداخته است که به وضوح هر یک از آنها را توضیح می دهد. آنها را مورد بررسی قرار گرفته و این کتاب چندین بار توسط اساتید برجسته مورد بازنگری قرار گرفته است تا شامل تمامی مطالب جدید پزشکی باشد. همچنین این کتاب هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان منبع اصلی آزمون های کارورزی و دستیاری معرفی می شود. این کتاب نیز چندین بار مورد تجلیل مراکز علمی قرار گرفته است.

کتاب ارتوپدی

وی در محتوای این کتاب مواردی از قبیل شکستگی ها و دررفتگی های اندام تحتانی، ستون فقرات و بیماری های آن، شانه و بیماری های آن، آرنج و بیماری های آن و شانه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که در پایان این کتاب موضوع اصلی است مطالعه فصل آخر مربوط به قطع عضو است و در پایان این کتاب پس از فصل 23 قسمتی به عنوان واژه یاب قرار داده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها بهادر اعلمی هرندی

کتاب پیشنهادی

کتاب آناتومی انسانی علی اصغر رواسی