دانلود رایگان کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب آمار و احتمالات مهندسی در ارتباط با رشته حسابداری طراحی شده است که حاوی نکات و مفاهیم اصلی آمار و احتمال است و این کتاب نیز توسط نادر نعمت الهی طراحی و تنظیم شده است که مطالب را با روان و ساده ارائه می کند. اصطلاح. پرداخت شده.

دانلود رایگان کتاب آمار و احتمال دکتر نادر نعمت الهی

کتاب “آمار و احتمالات مهندسی” شامل مباحث و مباحث فراوانی است که از سری مباحثی که در این کتاب به طور جامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، می توان به موضوعات زیر اشاره کرد: ریاضیات، برخی توزیع های احتمال، آمار توصیفی، متغیرهای تصادفی و غیره. موضوعاتی که به طور گسترده در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین این کتاب با توجه به نیاز دانشجویان مهندسی طراحی شده است که پاسخگویی به سوالات این دانشجویان در ارتباط با درس آمار و احتمال می باشد. کتابی جامع و کامل در این زمینه شده است.

دانلود کتاب آمار و احتمال تحصیلی

در محتوای این کتاب تمامی مطالب و مفاهیم درج شده مطابق با سرفصل برنامه ستاد انقلاب فرهنگی درس آمار و احتمالات مهندسی طراحی و تنظیم شده است که حاصل سالها تلاش نویسنده است. در زمینه آمار و احتمالات روان مطالب را ارائه کرده است و تنها پیش نیاز این کتاب آشنایی با حساب دیفرانسیل و انتگرال است. با دانستن مباحث دیفرانسیل و انتگرال می توانند از مطالب این کتاب نهایت استفاده را ببرند و در آزمون های مهندسی خود بهترین نتایج ممکن را کسب کنند.

جزوه آمار و احتمالات نادر نعمت اللهی

از سلسله مباحث و مباحثی که در این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، یکی از آنها عبارت است از: برخی توزیع های احتمال، رگرسیون خطی، همبستگی، متغیرهای تصادفی، احتمال و موارد دیگری که سعی شده بیان و ارائه شود. تمامی نکات مربوطه باید با هر فصل بیان شود و تمامی مطالب به گونه ای ارائه شود که دانش آموزان عزیز بتوانند تمامی مطالب را یاد بگیرند. همچنین این کتاب دارای 9 فصل است که هر فصل مربوط به موضوع خاصی است که در پایان این کتاب بیان شده است. فصل نهم مربوط به رگرسیون خطی و همبستگی است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی

کتاب پیشنهادی

کتاب شرح جامع قانون مدنی فرهاد بیات