دانلود رایگان کتاب اختلالات دیکته نویسی مصطفی تبریزی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است. 

اختلالات دیکته یکی از مشکلات رایج در بین کودکان است و این کتاب به درمان این اختلال پرداخته و یکی از کتاب های جامع و برجسته در این زمینه است.

کتاب اختلالات دیکته بخرید

اگر با اختلال دیکته دانش آموزی مواجه شدیم چه باید کرد و کم نیستند دانش آموزانی که در درس دیکته با مشکل مواجه می شوند و به نسبت تعداد اشتباهاتشان نمره کمتری می گیرند و حقیقت این است که انواع اشتباهاتی که بچه ها مرتکب می شوند از یک نوع و ریشه نیستند، به طوری که همه دانش آموزان فقط با یک روش برطرف می شوند و بعد از اطمینان از نظم و ترتیبی که دانش آموز به یک راه حل ساده برای پیشرفت و حصول اطمینان از نظم و ترتیب بهتر آن می رساند. هوش دانش آموز، بیایید اشتباهات زیاد دیکته های او را از دفتر یادداشتش یادداشت کنیم و سپس علت یا علل آنها را پیدا کنیم.

اختلالات دیکته از مصطفی تبریزی

تعداد دانش‌آموزانی که دارای برخی مشکلات رفتاری تحصیلی هستند بیش از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید و تعداد دانش‌آموزانی که به معنای خاص دارای اختلالات یادگیری هستند بر اساس یافته‌ها بین 4 تا 12 درصد گزارش شده است و بی‌شک تعداد افرادی که دارای برخی مشکلات یادگیری هستند بسیار بیشتر از این رقم است و معلمان مدرسه و والدین کودکان عمدتاً از روش‌های قدیمی و معمولاً منسوخ برای حل مشکلات خود استفاده می‌کنند، که نه تنها باعث صرف انرژی زیادی می‌شود، بلکه باعث می‌شود تا زمان زیادی نیز صرف شود. ir و ناامیدی. امیدواری، ناامیدی و عصبی بودن والدین و همچنین خستگی و از دست دادن علاقه دانش آموزان و در نهایت منجر به افت تحصیلی خواهد شد.

دانلود کتاب PDF اختلالات دیکته مصطفی تبریزی

در این کتاب 28 نوع فعالیت و تمرین در قالب بازی، نمایش و داستان به منظور تقویت و افزایش مهارت گفتاری و شنیداری کودکانی که آسیب شنوایی دارند، طراحی و تنظیم شده است و هر یک از این تمرین ها با هدف خاصی از جمله «گسترش دایره لغات»، «استفاده از افعال امر و نهی در زمان مناسب»، «آموزش عبارات کاربردی»، «آموزش عبارات کاربردی»، «مفاهیم و مفاهیم» و «مفاهیم» و «مفاهیم» و «مفاهیم» و «مفاهیم مضمون» و «آموزش مفاهيم» و «مفاهيم» و «مفاهيم» و «مفاهيم» و «مفاهيم» و «مفاهيم» و «مفاهيم» و «استفاده مناسب از صفت ها»، «استفاده مناسب برای صفت های عالی»، «افعال آموزشی»، «استفاده مناسب از حروف اضافه» و «استفاده از ضمایر و صفت مبهم».

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اختلالات دیکته نویسی مصطفی تبریزی

کتاب پیشنهادی 

کتاب روانشناسی سالمندی عبدالله معتمدی