دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی دکتر حسن احدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

روانشناسی رشد یکی از شاخه های کاربردی و مهم در حوزه روانشناسی است و این رشته به بررسی تمامی ابعاد سلامت و بیماری در طول زندگی و در عین حال افزایش و حفظ سلامتی به ویژه با تاکید بر شکل گیری رفتارهای سالم می پردازد. در مردم ، تمرکز کرده است و کتاب روانشناسی رشد (نوجوانی، بزرگسالی) به بررسی و تحلیل نظریه های رشد، رشد جسمانی و فیزیولوژیکی، ناهنجاری های روانی و رفتاری در بین نوجوانان تا پایان عمر پرداخته است.

حسن احدی روانشناسی رشد

هر فرد برای آگاهی از روند رشد و سلامت روان خود نیاز به آشنایی با بخش های مختلف روانشناسی دارد و رشد اجتماعی، روانی و شناختی از اصلی ترین بخش هایی است که در این سال ها در شاخه روانشناسی رشد گنجانده شده است. . بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی به روانشناسی رشد علاقه زیادی نشان داده اند و این علاقه در بین عوامل آموزشی و حتی عموم مردم نیز افزایش یافته است.

روانشناسی رشد فرهاد جمهری

محتوای درج شده در این کتاب که در پنج قسمت طراحی و تنظیم شده است، تلاشی است برای جبران کمبود منابع در حوزه روانشناسی و همچنین در قسمت اول این کتاب، تاریخچه و چگونگی فیزیکی، شناختی و توسعه اجتماعی در زمان شکل می گیرد. نوجوانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نظریه ها و مسائل زیادی در این زمینه بیان شده است و در قسمت دوم این کتاب علاوه بر مطالب دیگر مفهوم رشد شخصیت در جوانی بررسی شده است و در قسمت سوم این کتاب برای ارزیابی تعاریف، رشد فیزیکی و فیزیولوژیکی، شناختی و اجتماعی و اثرات آن در مرحله میانی بررسی شده است.

خلاصه کتاب روانشناسی رشد حسن احدی

تغییرات فیزیولوژیکی مانند فشار خون و تولید کورتیزول، نحوه اندازه گیری استرس در محیط های آزمایشگاهی و طبیعی و مقایسه پارامترهای فیزیولوژیکی و خود اندازه گیری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بی نظیر است، این کتاب علاوه بر بررسی و مرور زمان پیری، شامل مقالاتی تحت عنوان مرگ و سوگ است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی دکتر حسن احدی

کتاب پیشنهادی 

کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دکتر سعید فاریابی