دانلود رایگان کتاب داده کاوی با نرم افزار R مهدی نصیری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب داده کاوی با نرم افزار R یکی از سری کتاب های آموزشی طراحی و تالیف شده برای رشته کامپیوتر با طراحی و تالیف مهدی نصیری می باشد که شامل تمامی اطلاعات مربوط به نرم افزار R می باشد. این مطالب را به نثری روان و ساده بیان کرد.

 داده کاوی با نرم افزار R توسط مهدی نصیری PDF

در مورد آشنایی با این نرم افزار می توان گفت R یک زبان برنامه نویسی و محیطی برای پردازش آماری است که در حال حاضر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای شبیه ساز زبان S است که در Bell T و از آن استفاده می شود. آزمایشگاه های AT Rick Becker، John Chambers و Alan Weeks کتاب زبان R را برای سیستم عامل های یونیکس، ویندوز و مک طراحی و گردآوری کردند و به خوبی با این سیستم عامل ها سازگار است. دسته بندی ها را ارائه دهید.

داده کاوی با نرم افزار آر مهدی نصیری

برای آشنایی بیست با داده کاوی می توان گفت که تصمیم گیری و برنامه ریزی سازمان ها و موسسات نیازمند حجم زیادی از اطلاعات صحیح است و بخش زیادی از این اطلاعات مورد نیاز از خود سازمان و از داده ها و داده های قبلی می آید. . داده ها را می توان در مورد الگوهای عملکرد سازمان و همچنین خود سازمان به دست آورد که رفتار مشتریان و همکاران را نشان می دهد و موفقیت یا شکست سازمان را در اقدامات خاص روشن می کند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی با نرم افزار R مهدی نصیری

کتاب پیشنهادی

کتاب کلیات فلسفه اصغر دادبه