دانلود رایگان کتاب کلیات فلسفه اصغر دادبه در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب کلیات الفلسفه از سری کتاب های آموزشی دانشگاه پیام نور است که با هدف آموزش رشته فلسفه این دانشگاه و ارائه مطالب و مفاهیم توسط اصغر دبه طراحی و تنظیم شده است.

دانلود خلاصه کتاب فلسفه عمومی اصغر.

در رابطه با نویسنده این کتاب می توان گفت که اصغر دادبا در سال 1335 به دنیا آمد که استاد فلسفه و ادبیات عرفانی اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین مدیر گروه ادبی دایره المعارف بزرگ اسلامی و همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال این سمت را برعهده داشت و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار در حوزه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد. به عنوان چهره ای ماندگار در حوزه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد و یکی از برجسته ترین و معتبرترین اساتید این حوزه به شمار می رود که تالیفات زیادی در این زمینه دارد.

دانلود کتاب فلسفه عمومی دادبا

در مورد واژه فلسفه، قبل از اینکه واژه فلسفه در اروپا رایج شود، در اسلام رایج بوده است و در همین راستا در آثار فیلسوفان بزرگی چون فراعی و ابن سینا می توان دریافت که استفاده از فلسفه به معنای دانش عقلی و عقلی است. فیلسوف یعنی آموختن دانش. کتابی فکری و حقیقت جویانه بود و می توان گفت این کتاب حاوی تمامی مطالب و مفاهیم مورد نیاز دانشجویان این رشته است که به صورت ساده و آزاد ارائه شده است.کتاب فلسفی اصغر دادبه

با توجه به اینکه این کتاب از سری کتاب های پیام نور می باشد بر اساس نیاز این دانشجویان طراحی شده است و شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان در رابطه با مدیریت رفتار سازمانی می باشد که به صورت ساده و رایگان ارائه شده است. و با توجه به نیمه حاضر بودن پایه آموزشی پیام نور، کل متن این کتاب به گونه ای طراحی شده است که دانشجویان بدون نیاز به استاد در این دوره می توانند کل مطالب این کتاب را به طور کامل یاد بگیرند. در امتحانات خود بهترین نتایج ممکن را کسب کنند و همچنین مهم است که این مطالب به گونه ای ارائه شوند که هر دانش آموزی در هر مقطع تحصیلی بتواند این کتاب را مطالعه کند و به نوعی از محتوای این کتاب بیاموزد، بهتر است از آن استفاده کنید.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب کلیات فلسفه اصغر دادبه

کتاب پیشنهادی

کتاب جامعه شناسی خود کامگی علی رضا قلی