دانلود رایگان کتاب نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمه علیرضا رجایی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب نظریه های رشد یکی از ارزشمندترین کتاب های جهان است که توسط ویلیام کرین طراحی و تنظیم شده است که مطالب و مفاهیم حوزه نظریه های رشد را با بیانی روان و ساده ارائه کرده است که در ادامه با محتوای این کتاب شما آشنا می شوید

کتاب نظریه های رشد نوشته ویلیام کرین، ترجمه علیرضا رجایی

با توجه به محتوای این کتاب می توان دریافت که بحث اصلی این کتاب مربوط به تغییرات و دگرگونی های انسان از زمان لقاح تا لحظه مرگ است و همچنین در این مدت نکات کلیدی و بسیاری وجود دارد. مفاهیمی که در این کتاب آمده است. کتاب به آنها اشاره می کند و همچنین هدف و هدف از طراحی این کتاب به تصویر کشیدن تحولات مختلف دوره های مختلف زندگی و به گونه ای است که از این مسیر بتوان رفتار انسان را پیش بینی و کنترل کرد و همچنین در این کتاب با بیان نظریه های رشد مانند آینه نشان می دهد که چرا و چگونه این تغییرات در زندگی یک فرد رخ می دهد.

 تئوری های رشد ویلیام کرین پی دی اف

در محتوای کتاب، نظریات مختلف رشد از بسیاری از بزرگان بیان شده است، از جمله روسو و جان لاک گرفته تا پیاژه، فروید، اریکسون، اسکینر، و نیز نظریه های دیگر و گوناگون مرتبط با رشد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. و همچنین روش بیان این نظریه نظریه های نویسنده این کتاب بسیار روان و جذاب است و شخص مطالعه کننده این کتاب می تواند بعد از هر فصل بینش جدیدی نسبت به این موضوع داشته باشد و همچنین یکی دیگر از ویژگی های بسیار خوب این مطلب می توان به کتاب اشاره کرد که مقایسه نظریه های مختلف با یکدیگر است که آگاهی خواننده را از رشد انسانی عمیق تر کرده است.

خلاصه ای از نظریه های رشد علیرضا رجایی

همچنین از سلسله مباحث مطرح شده در این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد: نظریه شناختی- رشدی پیاژه و نظریه رشد اخلاقی و نظریه یادگیری کولبرگ: نظریه یادگیری اجتماعی پاولوف، واتسون واسکینر و بندورا و نظریه تاریخی و اجتماعی ویگوتسکی در زمینه رشد شناختی و نظریه روانکاوی فروید و سایر موضوعاتی که وی به صورت کامل و جامع به آن پرداخته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمه علیرضا رجایی

کتاب پیشنهادی

کتاب مقدمه ای بر بوم شناسی محمد باقر باقریه نجار