دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر بوم شناسی محمد باقر باقریه نجار در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب مقدمه ای بر بوم شناسی است که مطالب و مفاهیم جدید و به روز مرتبط با اکوسیستم را به صورت ساده و روان ارائه می کند و توسط محمدباقر باقریه نجار طراحی و تدوین شده است که یکی از جامع و کامل است. کتاب هایی در این زمینه تمام جنبه های اکوسیستم را بررسی کرده است.

دانلود کتاب درآمدی بر بوم شناسی اثر محمد باقر

در رابطه با اکوسیستم می توان گفت که یک سیستم اکولوژیکی پیچیده است که اقدامات مختلفی در داخل این اکوسیستم صورت می گیرد، اما در این کتاب اکوسیستم های طبیعی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و این کتاب در 3 جلد تنظیم شده است. این است که مباحث مطرح و بررسی شده در جلد اول این کتاب مربوط به اکوسیستم ها اعم از خشکی و آبی است که تمامی نکات این حوزه را بیان کرده است.

درآمدی بر بوم شناسی محمدباقر باقری نجار PDF

در دو جلد بعدی این کتاب، تمرکز اصلی و زیربنای محتوا بر روی اکوسیستم‌های آبی از جمله اکوسیستم‌های آب شیرین و اکوسیستم‌های آب شور مانند دریاها، دریاچه‌ها و اکوسیستم‌های خشک مانند اکوسیستم‌های خاک به‌ویژه بیابان‌ها، اکوسیستم‌های مرتعی و اکوسیستم های جنگلی مطالبی از این عناوین ارائه کرده است و همچنین در این کتاب محیط هایی مانند بیابان، استپ، کوهستان، مدیترانه، جنگل و حتی دریا و ساحلی که با محیط طبیعی کشورمان منطبق است مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و تمامی مطالب این کتاب در چندین فصل، برخی از موضوعات مورد بحث عبارتند از: سیستم اقلیمی، موزاییک زیست اقلیمی زمین، آب های قاره ای، فرسایش و محیط های طبیعی، هرج و مرج و بلایای طبیعی و غیره.

دانلود جزوه مقدمه ای بر اکولوژی

این کتاب ارزشمند حاوی تمامی نکات مهم و جنبه های مهم بوم شناسی است، مطالب این کتاب عمدتاً شامل سرفصل های مصوب ستاد انقلاب فرهنگی برنامه درسی عمومی بوم شناسی است و علاوه بر آن مطالعه آن برای علاقه مندان به این علم جالب است. که به طور کلی می توان بیان کرد که این کتاب یکی از بهترین کتاب ها در زمینه اکولوژی است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بوم شناسی محمد باقر باقریه نجار 

کتاب پیشنهادی

کتاب بیولوژی کمپبل ۲۰۲۰ خانه زیست شناسی