دانلود رایگان کتاب ادله اثبات دعوا عباس کریمی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب ادله اثبات دعوی یکی از سری کتاب های آموزشی مرتبط با رشته حقوق می باشد که با ارائه اطلاعات دقیق و جامع در این زمینه تبدیل به کتابی تدریس شده در دانشگاه ها شده است که توسط عباس کریمی طراحی و ویرایش شده است. از سری کتاب های منتشر شده توسط انتشارات پیام نور.

دانلود کتاب ادله اثبات قضیه عباس کریمی

مباحث مندرج در این کتاب ادله اثبات دعوا در قوانین ماهوی و رسمی ایران از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است که دانشجویان حقوق به بررسی این موضوع می پردازند و دلیل این اهمیت آن است که در روند دادرسی مدنی، خواهان باید از طریق دلایلی که در قانون به رسمیت شناخته شده است، برای اثبات حق مورد ادعای خود که مربوط به مدعی متقابل نیز می باشد که برای دفاع از خود نیاز به ارائه دلایل مستند و کافی دارد. در قسمت اول این کتاب مفهوم عقل توضیح داده شده است. و انواع مختلف آن پرداخت شده است.

سیر ادله عباس کریمی برای اثبات پرونده PDF

با توجه به اینکه این کتاب از سری کتاب های پیام نور است، بر اساس آموزش نیمه حضوری طراحی شده است تا دانش آموزان به تنهایی این کتاب را مطالعه کنند و تمامی مفاهیم و مطالب موجود را به خوبی و کامل یاد بگیرند. توسط اساتید مجرب و برجسته ای نوشته شده است که مطالب مرتبط را به صورت روان و ساده بیان کرده اند که برای هر دانشجو با هر سطح علمی که بتواند این کتاب را مطالعه کند قابل درک است.

کتاب ادله اثبات قضیه

از سلسله ویژگی های ممتاز این کتاب می توان به بیان و ارائه ساده و روان مطالب اشاره کرد که تنها بخشی از ویژگی های این کتاب است. همچنین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

– بیان و ارائه مفهوم عقل و انواع آن به صورت قابل فهم

– ارائه قواعد مشترک بین ادله دعوی به صورت جامع

– بیان قواعد خاص هر یک از ادله دعوی به تفصیل

– تکیه بر منابع مرجع

– فهرست واژگان در انتهای این کتاب

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب ادله اثبات دعوا عباس کریمی

کتاب پیشنهادی

کتاب اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی