دانلود رایگان کتاب اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب اخلاق حرفه ای که با ارائه مطالب مرتبط با اخلاق توانسته است بهترین آموزه ها و نکات طلایی را در خود جای دهد که توسط ناصر صبحی قراملکی طراحی و تنظیم شده است که به نثری روان و ساده ارائه شده است. ارتباط با این حوزه مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی

از ابتدای تاریخ بشریت، همه ما انسان ها سعی کرده ایم با دانستن همه آن قوانین، بر قوانین حاکم بر طبیعت مسلط شویم تا زندگی خود را سرشار از آرامش و رفاه در زندگی خود و از آنجا کنیم. طبیعت و رویدادهای آن عینی است و به راحتی می توان مشاهده کرد که ما انسان ها در آگاهی خود از قوانین حاکم بر طبیعت و رشد علوم طبیعی زودتر و سریعتر رشد کرده ایم، اما خود انسان و رفتارهای متنوع انسان به عنوان بخشی از این ماهیت به دلیل نامحسوس بودن و گاه نامرئی بودن برخی از رفتارها از جمله: تفکر، حافظه و مواردی از این دست، علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری دیرتر و کندتر از علوم طبیعی توسعه یافته است.

 اخلاق حرفه ای ناصر صبحی کرمالکی

در طول دوران بشریت یکی از موضوعاتی که مورد توجه ما انسان ها بوده است رفتار انسان بوده است که در مراحل اولیه فلسفه و سپس روانشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما از آنجا که رفتارهای انسان عبارت است از جنبه ها و دیدگاه های مختلف به جز روانشناسی، سایر علوم مرتبط نیز به بررسی جنبه های رفتار انسان می پردازند.

کتاب اخلاق حرفه ای ناصر کرمالکی

این کتاب تمامی مطالب خود را در 8 فصل گنجانده است که در رابطه با هر یک از این بخش ها اطلاعات کامل و جامعی بیان شده است که هر دانش آموز و خواننده ای را بی نیاز از کتاب های دیگر کرده است و در ابتدای این کتاب در کتاب اول فصل اطلاعاتی را از نظر تعاریف و مفاهیم کلی ارائه می دهد که در ابتدا شما را با این رشته بیشتر آشنا می کند تا بتوانید در ادامه به مباحث تخصصی تری بپردازید و در پایان این کتاب در فصل 8 مطالب ارائه شده است. و مفاهیم رابطه بین بهره وری و رعایت اخلاق حرفه ای در سازمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی

کتاب پیشنهادی

کتاب پرواز روح رضا جمالیان