دانلود رایگان کتاب فیزیک جدید کنت اس کرین در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب فیزیک جدید توسط Kenneth S. Crane طراحی و تدوین شده است که توسط منیژه رهبر و بهرام معلمی ترجمه شده است و یکی از برجسته ترین و معتبرترین کتب در زمینه فیزیک به شمار می رود و به صورت شیوا و شیوا بیان شده است. روشی روان ارائه مطالب و مفاهیم مرتبط یک پروژه است.

دانلود رایگان کتاب فیزیک جدید کرین فارسی

در محتوای این کتاب به فیزیک کوانتوم و کاربردهای آن مربوط می شود و هدف از طراحی این کتاب و درسی که برای آن در نظر گرفته شده است، درک مفاهیم و روش های فیزیک مربوط به قرن بیستم به دانش آموزان است. همچنین برای مطالعه این درس باید پیش نیازهای لازم را گذرانده باشید و این پیش نیازها عبارتند از: استاندارد مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال شامل مکانیک، الکترومغناطیس، فیزیک حرارتی و اپتیک است که در آن از حساب دیفرانسیل و انتگرال استفاده زیادی شده است، اما اطلاعات قبلی در مورد معادلات دیفرانسیل، متغیرهای پیچیده یا مشتقات جزئی ضروری نیست.

کتاب فیزیک کرین

از سری موضوعات و موضوعات طراحی شده در این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

معرفی

نظریه نسبیت خاص

خواص ذرات پرتوهای الکترومغناطیسی

خواص موجی ذرات و …

در این کتاب، اطلاعات اصلی و مهم در فصول 1 تا 8 گنجانده شده است و این فصول به بیان و ارائه اطلاعات در زمینه نظریه کوانتوم از طریق ساختار اتمی می پردازد و محتوای منسجم این کتاب، مبنای تجربی فیزیک جدید را تشکیل می دهد. و تست های تجربی پدیده ها در تمامی مطالب این کتاب بررسی و تحلیل شده است و نمونه های این مورد مشمول آخرین تست های آزمایشی نسبیت خاص و عام و مطالعات دوگانگی موج-ذره فوتون ها و ذرات ماده می باشد.

دانلود کتاب فیزیک مدرن کنت کرین

در بخشی از این کتاب می خوانیم که برنامه فیزیک بیان مفاهیم و قوانینی است که ما را در درک قوانین جهان یاری کرده است و این قوانین فیزیک ساخته دست انسان است و در معرض تمام محدودیت های موجود است. درک انسان، و این قوانین لزوما ثابت و قابل تغییر هستند. اجتناب ناپذیر یا شاید برای همه زمان ها مناسب نباشد و طبیعت مجبور به پیروی از آنها نیست.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب فیزیک جدید کنت اس کرین

کتاب پیشنهادی

کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میر فطروس