دانلود رایگان کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب سنجش و ارزشیابی آموزشی از سری کتاب های آموزشی است که برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی طراحی شده است.

کتاب سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف pdf

با توجه به اینکه متخصص اندازه گیری به ویژگی روانشناختی مورد نیاز برای اندازه گیری مستقیم آن دسترسی مستقیم ندارد، مانند یک ویژگی فیزیکی یا یک رفتار آشکار، مانند رفتارهای افراد مختلف که نشان دهنده هوش یا عدم هوش است. و به گفته آنها نمره هوش هر فرد چقدر است را بیان می کند و یا با طراحی و بیان سوالاتی برای دانش آموزان کلاس مشخص می کند که هر کدام از آنها چه سطحی از دانش و مهارت های تحصیلی را بیاموزند. بودن را آموخته است

خلاصه کتاب اندازه گیری دکتر سیف pdf

کتاب سنجش، سنجش و ارزشیابی آموزشی توسط دکتر علی اکبر سیف طراحی و تهیه شده است که توسط انتشارات نشردوران منتشر شده است و این کتاب یک درسنامه (کتاب درسی) جامع و کامل برای دروس سنجش و سنجش، تست های پیشرفت است. آکادمیک است و همچنین این کتاب قابل استفاده برای سنجش و ارزشیابی آموزشی در مقاطع بالاتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در شاخه های مختلف علوم تربیتی و روانشناسی می باشد و از سری کتاب های پر محتوا می باشد. در اين زمينه. تمامی مطالب این کتاب با توجه به آخرین یافته های علمی در زمینه روانسنجی و سنجش و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی کاملاً به روز و جدید می باشد.

دانلود کتاب سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

این کتاب تمامی مطالب موجود در آن را در بیست و دو فصل طراحی و تنظیم کرده است که در بیانی شیوا و روان به بیان نکات اصلی و مهم مرتبط با این مبحث پرداخته است و در ابتدای این کتاب فصل اول با عنوان تعریف عنوان شده است. از شرایط شروع به صحبت کرده است و در پایان این کتاب سه فصل آخر در ارتباط با اعتبار آزمون و پایان آزمون و ارزشیابی استاد طراحی شده است که به صورت جامع و کامل مطالب را بیان کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف

کتاب پیشنهادی

کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور