دانلود رایگان کتاب بهداشت مدارس اسماعیل دل پیشه در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب سلامت مدارس یکی از سری کتاب های آموزشی است که توسط انتشارات پیام نور طراحی و تنظیم شده است، با توجه به ساختار و مبنای آموزشی این دانشگاه که به صورت نیمه حضوری می باشد، تمامی مطالب این کتاب باید باشد. به گونه ای طراحی و سازماندهی شده است که دانش آموزان بتوانند تمامی مطالب این کتاب را بدون نیاز به استاد در این دوره بیاموزند.

کتاب ایمنی و بهداشت در مدارس

در ارتباط با ویژگی های متمایز این کتاب و سایر کتاب ها، محتوای این کتاب خودآموزی است که توسط دانشجوی برجسته و قابل اعتماد طراحی و تنظیم شده است تا دانش آموز به راحتی و بدون نیاز به کسب بهترین نتیجه ممکن در این دوره نیاز به معلم برای یادگیری و در میان نهادهای اجتماعی کشور ما، مدرسه یکی از مهم ترین نهادهای رسمی سازمان یافته به شمار می رود که باید محیطی سالم و بهداشتی را برای جسم و روح کودکان جامعه فراهم کند تا آنها را شکوفا کند. دانش آموزان را از سایر افراد متمایز کند. تا جامعه را مسئولیت پذیر کند.

کتاب بهداشت مدارس pdf

این کتاب پس از بررسی محتوای آن در 22 فصل طراحی و تنظیم شده است که سعی شده است تا حد امکان به درستی مسائل بهداشتی مدارس را برای تامین و حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان تعریف و آموزش داده شود. در سه محور اصلی آموزش بهداشت، ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم و بهداشت محیط مدرسه طراحی و تدوین شده است.

سرویس بهداشتی مدارس دل پیشه pdf

هدف نهایی و جامع کتاب بهداشت مدارس، تبیین دلایل اهمیت افزایش سلامت دانش آموزان به منظور افزایش توانایی آنها در یادگیری و همچنین انتقال دانش سلامت از طریق آنها به خانواده و فرزندانشان است. نوجوانان در ساختن آینده مردم این کشور نقش مهم و اصلی را ایفا می کنند، از این رو سلامت جسمی، روحی و اجتماعی آنها ضامن سلامت فعلی و آینده جامعه تلقی می شود و باید به سلامت این قشر توجه ویژه داشت.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب بهداشت مدارس اسماعیل دل پیشه

کتاب پیشنهادی 

کتاب انقلاب اسلامی (زمینه ها و پیامدها) منوچهر محمدی