دانلود رایگان کتاب ریاضیات تجربی و حسابان جامع هرکول آریان حیدری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب توسط اساتید برتر انتشارات کنکور و راه اندیشه گردآوری شده است که شامل مباحث مشترک رشته های ریاضی و تجربی می باشد. درسنامه این کتاب تست محور است.

کتاب هرکول آرین حیدری pdf
کتاب ریاضی تجربی و محاسبات جامع هرکول از سری کتاب های کمک آموزشی و تست های جامع داوطلبان رشته ریاضی و آزمون های تجربی می باشد. که شامل دو جلد است جلد دوم دارای مباحث غیر مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی است.

هرکول ریاضی آرین حیدری pdf
کتاب هرکول ریاضی تجربی و محاسبات جامع آرین حیدری از انتشارات راه اندیشه شامل 669 صفحه و 3462 تست می باشد. این شامل موضوعات رایج ریاضیات و رشته های تجربی است.

دانلود کتاب هرکول اثر آرین حیدری
در این کتاب تست ها به دو صورت جداگانه طبقه بندی شده اند تا توانایی دانش آموزان مبتدی و قوی را به چالش بکشند. تست هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند حاوی سوالاتی هستند که سطح سختی آن ها برابر با کنکور است. تست هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند سوالاتی با سطحی فراتر از کنکور هستند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات تجربی و حسابان جامع هرکول آریان حیدری

کتاب پیشنهادی 

کتاب آن سوی مرگ