دانلود رایگان کتاب دولت الکترونیک محمد علی سرلک در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب دولت الکترونیک یکی از سری کتاب های آموزشی طراحی و تدوین شده توسط پیام نور است که با جمع آوری اطلاعات لازم و ضروری در این زمینه در دانشگاه های کشور مورد توجه قرار گرفته است که توسط محمدعلی سرلک طراحی و ویرایش شده است.

دانلود دولت الکترونیک محمدعلی سرلک

در رابطه با آشنایی با واژه دولت الکترونیک می توان گفت که معمولاً به آن دسته از فرآیندها و ساختارهای سیاسی اداری اطلاق می شود که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود و همچنین دولت الکترونیک دارای قابلیت ها و اختیارات گسترده ای است. برای یافتن آرمان های حکمرانی خوب و با توجه به اینکه این کتاب از سری کتاب های پیام نور است، به صورت نیمه حضوری طراحی شده است تا دانشجویان بتوانند به تنهایی تمامی مباحث و مطالب این کتاب را مطالعه کنند. زیبا و به طور کامل گنجانده شده است.

دفتر کل الکترونیکی دولتی

اگر دولت های موجود دنیا در جهت استفاده از ابزار مهم و ارزشمند دولت الکترونیک گام بردارند، به راحتی می توانند مسیر تحقق حکمرانی خوب را ادامه دهند و در این زمینه پیشرو باشند که با استفاده از ارتباطات و اطلاعات جدید و جدید می توانند این کار را انجام دهند. فناوری به بهبود سطح کیفیت فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی و کاهش فاصله بین مردم و دولت، مشارکت مؤثرتر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی، گسترش روابط اجتماعی کمک کرده است. عدالت از طریق فرصت های برابر برای دسترسی مردم به اطلاعات و غیره. که این کتاب مطالب لازم و مهم را در رابطه با این موضوع بیان کرده است.PDF دولت الکترونیکی محمدعلی سرلک

تمامی مطالب و مفاهیم این کتاب به صورت روان و با نشاط توضیح داده شده است تا دانشجویان بتوانند به راحتی تمامی مطالب موجود را یاد بگیرند و این کتاب شامل 10 فصل می باشد که در ابتدای این کتاب مربوط به مقدمه ای بر دولت الکترونیک می باشد. به این موضوع پرداخته و در پایان این کتاب به اعتماد به دولت الکترونیک مربوط می شود که به تحقیق و بررسی پرداخته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب دولت الکترونیک محمد علی سرلک

کتاب پیشنهادی

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی