دانلود رایگان کتاب موج آزمون شیمی پایه مسعود جعفری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

هدف از طراحی کتاب موج امتحان پایه شیمی انتشار الگوی پایه برای آمادگی دانش آموزان برای کنکور می باشد و ترتیب فصول مطابق با کتاب درسی می باشد و هر فصل دارای میانگین 7 تست می باشد که 4 تست اول تسلط کامل بر مباحث کتاب دارد و در پایان 3 تست جامع برای بهبود نمره فصل و خلاصه 1 تست مربوطه برای بررسی و تسلط کامل به تست های مربوطه داده می شود.

موج آزمون جامع شیمی نظام جدید pdf

کتاب های درسی کتاب تست شیمی موج مبنای چاپ الگو در پاسخنامه آن است و در آن تمامی مباحث کتاب درسی بیان شده و توضیحات مورد نیاز ذکر شده است و با توجه به کامل بودن کتاب از توضیح و جزییات یک سری مباحث اساسی در محتوای کتاب درسی خودداری شده است که این موضوع بسیار منطقی و کاربردی با محتوای کتاب توضیح داده شده است و با توجه به حجم کتاب، مطلب بسیار منطقی و کاربردی است. مباحث به سادگی با نگارش روان است و می توان گفت هیچ چیز از مطالب به صورت گنگ و مبهم بیان نشده است و در کتاب های درسی تمامی فرم ها، نمودارها و تمرین های کتاب آمده است. توجه ویژه ای به درس شده و سعی شده از ارائه مطالب اضافی و غیر ضروری خودداری شود و در واقع این کتاب یکی از برجسته ترین کتاب های موجود است.

دانلود کتاب موج تست شیمی پایه pdf

تعداد تست های کتاب موج آزمون پایه شیمی برای هر فصل با احتساب تست های جامع در انتهای فصل ها به طور میانگین 200 عدد می باشد که دارای ویژگی های خاصی هستند و به دلیل ماهیت این کتاب تست ها از نظر صفحه بندی نظم خاصی ندارند و خارج از ریز طبقه بندی هستند، اما البته مطابق با بخش متن طراحی شده و مطابق با عبارت “فصل کتاب” مطابق با متن طراحی شده است و مطابق با عبارت “False” می باشد. در ذهن

pdf موج تست شیمی پایه

از سلسله ویژگی های این کتاب می توان به این نکته اشاره کرد که خلاصه نکات گرافیکی و جدولی ابتدای هر فصل برای مرور سریع نکات طراحی شده است و طرح آن شامل 60 گزاره درست یا غلط در هر فصل برای مرور نکات و 60 تست از 20 سوال تالیفی از شیمی پایه (شیمی 10 و هر فصل از فصل 10 و یک بخش از سطح چهار و یک قسمت تستی است). ed تست های جامع از هر فصل شیمی 10 و 11 و یک تست جداگانه از سوالات محاسباتی (مسائل) در فصل های دارای مسئله. طراحی شده است و جدولی در توضیح میزان سختی و زمان پیشنهادی مناسب برای هر آزمون ذکر شده است و تست های جامع شیمی 10 و 11 برای جمع بندی نکات و ویژگی های دیگر که بیشتر با آن آشنا هستید ذکر شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب موج آزمون شیمی پایه مسعود جعفری

کتاب پیشنهادی 

کتاب معماری ایران دوره اسلامی محمد یوسف کیانی