دانلود رایگان کتاب شیمی آلی جلد اول مجید هروی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است. 

کتاب شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد نوشته ولهارد شور با ترجمه مجید میرمحمد صادقی، محمدرضا سعیدی و مجید هروی یکی از کتاب های بین المللی و معتبر مرتبط با شیمی می باشد که مناسب تمامی دانشجویان این رشته می باشد. و یکی از کامل ترین منابع آموزشی محسوب می شود.

پی دی اف شیمی آلی جلد 1 اثر مجید هروی

در رابطه با محتوای این کتاب، شیمی آلی، ساختار و کاربرد، می توان گفت که چارچوبی منطقی برای درک مفاهیم و مواد مرتبط با شیمی آلی معاصر ارائه کرده است و این چارچوب بیش از سایر نکات بر این نکته تاکید دارد. بیان می کند که ساختار یک مولکول آلی بر اساس رفتار فیزیکی یا واکنش شیمیایی تعیین می کند که چگونه و چگونه عمل می کند که کتابی جامع و کامل در این رابطه است.

دانلود مطالب کتاب شیمی آلی مجید حروی

کتاب شیمی آلی 1 در مطالب خود شامل 10 فصل بوده که هر کدام از این فصل ها عناوین خاص خود را دارد و با بیانی شیوا و ساده مطالب ارفصل را بیان کرده است و در این کتاب نهایت تلاش و کوشش شده است. برای ترجمه این کتاب باید به گونه ای باشد که هر دانش آموز با هر سطح علمی بتواند تمامی مطالب موجود را بیاموزد و از این مطالب و مفاهیم به بهترین شکل ممکن استفاده کند و بهترین نتیجه ممکن را در امتحانات خود بگیرد.

 پی دی اف شیمی آلی جلد 1 هروی

در ابتدای این کتاب به عنوان اول برمی خوریم که فصل اول این کتاب است و نام آن: ساختار و تشکیل پیوندها در مولکول ها است و مطالب و مفاهیم مربوط به ساختار و شکل گیری را بیان می کند. پیوند در مولکول ها علی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که می توان گفت بهترین توضیحات همراه با توضیحات متناسب با حجم کتاب را در بر می گیرد و در پایان این کتاب با فصل 10 پایان می یابد که با عنوان: کاربرد طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای. در تعیین ساختار مولکولی. انجام شده و مطالب را به صورت جامع ارائه کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب شیمی آلی جلد اول مجید هروی

کتاب پیشنهادی

کتاب عربی جامع نظام جدید ایاد فیلی