دانلود رایگان کتاب آموزش پیش از ازدواج مهدی میر محمد صادقی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

ازدواج یکی از اساسی ترین تصمیمات زندگی هر انسانی است، اما این تصمیم بزرگ زمانی باید گرفته شود که به بلوغ و تجربه کافی در زمینه زندگی رسیده باشیم و قبل از ازدواج، اختیار و قدرت تصمیم گیری زیاد باشد. راحت تر و راحت تر می توان از ایجاد مسائل مشکل زا پرهیز کرد، اما بعد از ازدواج که این مسائل شکل گرفت، دیگر قابل حل نیست، اما می توان این مسائل را کاهش داد.

خرید کتاب آموزش پیش از ازدواج میرمحمد صادقی

قبل از ازدواج باید آموزش های لازم را داشته باشیم زیرا ساختار و بنیان خانواده یک ساختار اجتماعی مهم است و ازدواج مکروه این نهاد بزرگ است و ما انتخاب نداشتیم که در کدام خانواده متولد شده باشیم، اما ما باید در ازدواجمان مراقب باشیم و لازمه تشکیل خانواده موفق و سالم در گرو ازدواج موفق است که با احتیاط از این مرحله زندگی سربلند بیرون بیاییم و در ادامه به مواردی اشاره می کنیم تا در این امر پیروز باشید. انتخاب مهم زندگی

دانلود کتاب آموزش پیش از ازدواج میرمحمد صادقی

از سلسله پیش نیازهای مورد نیاز قبل از ازدواج می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- آزمون بینش برای اثبات کفایت و رشد متناسب بینش فرد در مورد تشکیل خانواده.

2- قبولی در آزمون آشنایی با مشکلات و انتظارات ازدواج و قوانین حاکم بر زندگی مشترک

3- قبولی در آزمون عملی برای اثبات مهارت های ارتباطی مثبت و مهارت حل تعارض

این موارد از جمله مواردی بود که به ما در یک ازدواج موفق کمک می کند و عوامل دیگری نیز در این کتاب مطرح شده است.

آموزش پیش از ازدواج مهدی میرمحمد صادقی pdf

مرحله آشنایی را می توان به صورت زیر بیان کرد: فرآیند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر از جنس مخالف برای تصمیم گیری در مورد ازدواج، اولین عامل محرک برای شناخت یک فرد، جذابیت فرد است و جذابیت تأثیر دارد. در آغاز و گسترش آشنایی زن و مرد. نقش بسیار مهمی ایفا می کند و همچنین در رابطه با نظریه های آشنایی می توان به این نکته اشاره کرد که در این فرآیند دو نظریه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: 1-همسر همزیست 2-همسر غیرمشابه که در این کتاب در مورد آشنایی است. همه این مراحل پوشش داده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آموزش پیش از ازدواج مهدی میر محمد صادقی

کتاب پیشنهادی

کتاب گریز از متن علیرضا جابری