دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی ۱ حسن خسروی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب حقوق پایه 1 تالیف حسن خسروی یکی از کتاب های تخصصی منتشر شده توسط دانشگاه پیام نور است که برای تدریس در رشته حقوق این دانشگاه طراحی و تنظیم شده است. دانشگاه پیام نور در سال 1376 تاسیس شد و این دانشگاه یک سازمان مرکزی در تهران است و دارای واحدهایی در سراسر کشور می باشد و روش تدریس دانشگاه پیام نور بر اساس آموزش از راه دور و نیمه حضوری است و رشته های مختلفی وجود دارد. علوم انسانی، ریاضی، تجربی، تربیت بدنی و … در این دانشگاه است و کتاب های انتشارات دانشگاه پیام نور توسط اساتید منتشر می شود. این کتاب ها به گونه ای طراحی و تنظیم شده اند که از همین سیاست پیروی می کنند و به گونه ای تدوین شده اند که همه دانش آموزان نیازی به معلم نداشته باشند.

حقوق اساسی 1 pdf

در ابتدای هر فصل هدف کلی و اهداف یادگیری و مقدمه ذکر شده و در پایان هر فصل خلاصه ای از هر فصل و خودآزمایی در قالب چهار گزینه طراحی شده است. دانشجویان و محققان رشته های حقوق و جرم شناسی و این کتاب یکی از منابع دانشگاه های مختلف و دانشگاه پیام نور محسوب می شود که به صورت دو واحد مطالعاتی تدریس می شود و این کتاب در دو قسمت و 7 فصل طراحی و تنظیم شده است. کتاب اول شامل 3 فصل است که به مفاهیم حقوق اساسی، مبانی و منابع حقوق اساسی می پردازد و در قسمت دوم این کتاب، 4 فصل از فصل چهارم تا فصل هفتم تنظیم شده است که مؤلفه ها را بیان می کند. ارکان دولت، اشکال حکومت، حکمرانی و سازماندهی قوای حاکم مورد بحث قرار گرفته است.

PDF حقوق اساسی 1

از سلسله ویژگی های این کتاب می توان به این نکته اشاره کرد که در هر فصل از این کتاب اهداف آموزشی برای سهولت در فهم مطالب ذکر شده است و در پایان هر فصل خلاصه ای از مباحث و تعدادی خودآزمایی بیان شده است که برای یادگیری بهتر توصیه می شود. در گام اول می توانید کتاب را مانند یک روزنامه بخوانید، سپس شروع به تحلیل موضوعات بیشتر کنید و در این کتاب با این موضوعات آشنا می شوید: مسائل اساسی، رهبری، تشکیل حکومت، نحوه تعامل مردم و دولت در جامعه سیاسی، وظایف حاکمان علیه مردم و نحوه اجرای تعهد سیاسی و حقوقی شهروندان در قبال حاکمان و سایر مواردی که به طور کامل و جامع در این کتاب شرح داده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب حقوق اساسی ۱ حسن خسروی

کتاب پیشنهادی 

کتاب روان شناسی رشد 1 سوسن سیف