دانلود رایگان کتاب روش ها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب روش ها و فنون تدریس نوشته منوچهر وکیلیان است که توسط انتشارات پیام نور منتشر شده است و همانطور که می دانید انتشارات پیام نور سعی دارد با مطالعه کتاب، دانش آموز نیازی به معلمی نداشته باشد که در این کتاب او را راهنمایی کند. و پایه و اساس این دانشگاه مبتنی بر آموزش از راه دور و خودآموزی است، بنابراین این کتاب حاوی مطالب مهم و جامعی است که هر خواننده ای را بدون نیاز به راهنما می کند.

پی دی اف روش ها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

 در ارتباط با این کتاب، اصل دیگری که در تعلیم و تربیت به شکلی نو ظهور می کند و فضای آموزشی را متحول کرده است، آموزش از طریق انجام و کسب تجربه است و آموزش عملی برای اولین بار در کتاب راسو فیلسوف بزرگ فرانسوی طراحی شده است. و اعتقاد ایشان این بود که تعلیم و تربیت نه تنها با تمرین و آزمایش همراه باشد، بلکه دانش آموز باید تربیتی را که جنبه عملی دارد به تنهایی انجام دهد و در ادامه اصل قبلی اصل بعدی که این است. بسیار مهم، اصل آزادی و آزادی است. کودک است. این اصل نشان می دهد که کودک آزاد است هر چه می خواهد و با هر کیفیتی که می خواهد بیاموزد و مباحث ابن کتاب بر اساس سرفصل های شورای عالی فرهنگیان و 11 فصل طراحی و تنظیم شده است. شامل آن چیزی است که در خود گنجانده شده است.

خرید کتاب روش ها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

تنها یکی از امور مهم و اساسی نظام آموزشی توجه به اصول تربیتی است و در این امر معلم باید نحوه تدریس را بداند و علم داشته باشد تا دانش آموز مطالب را به صورت کیفی و تالیف کتاب بیاموزد. از روش ها و فنون تدریس از جمله این تلاش های علمی است که هدف پژوهش حاضر نقد آن است و این پژوهش با روش کاوش فلسفی انتقادی به نقد کتاب مذکور تالیف منوچهر وکیلیان که چاپ شانزدهم آن منتشر شده است، انجام شده است. در سال 1394، و ابزار مطالعه مذکور، کار برگه بررسی کتب دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بوده است و بر اساس یافته‌ها، ویژگی‌های شکلی کتاب مانند طراحی جلد، تایپوگرافی و کیفیت چاپ و صحافی مناسب و ویژگی های محتوای موجود در آن از جمله تناسب موضوعات با اهداف فصل مورد نظر، پوشش عالی فصول مصوب و مصوب دوره، تناسب کتاب با سطح علمی پیام. طلاب نور، پاسخ نسبی به نیازهای علمی و عملی، توجه ویژه به مبانی نظری و پیش فرض های موضوعی، رعایت اصول و اخلاق علمی و سازگاری با مبانی و مبانی دینی و اسلامی است و اشکالات جزئی در شکل و محتوا وجود دارد که نویسنده ویرایش شده.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب روش ها و فنون تدریس منوچهر وکیلیان

کتاب پیشنهادی 

کتاب حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی