دانلود رایگان کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی شامل 6 فصل است که در فصل اول مؤلف به اختصار به توضیح اصول و مبانی تعلیم و تربیت و در فصل دوم با نگاهی کامل و نظام مند به اهداف، اصول، تدوین و فنون کاربردی هر یک می پردازد. از آنها در تدریس مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها و تکنیک های آموزش پی دی اف

در فصل سوم این کتاب، مهارت های عملی هر موضوع و روش های ارزشیابی آن ها بررسی و تحلیل شده است و در فصل چهارم، مباحث مهارت های پیش تدریس، مهارت های درون آموزشی و مهارت های پس از تدریس مطرح شده است. . و الگوهای طرح درس در فصل پنجم این کتاب که به طور خلاصه فرآیند آموزش مهارت ها را بیان می کند، پرداخته شده است و در فصل آخر نویسنده به ارائه الگوهای آموزشی جدید توسط منابع برجسته به صورت عملی و ارائه نمونه های موردی می پردازد. و لازم به یادآوری است که نگارنده برای درک بهتر و عمیقتر مفاهیم این کتاب مجموعه ای متشکل از 50 سوال تستی به همراه پاسخنامه جامع در پیوست و بررسی عمیق و مفهومی مطالب کاربردی و کتاب ارزشمند روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی به کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته برنامه ریزی آموزشی توصیه می شود.

روش ها و فنون تدریس کتاب

پژوهشگران علوم تربیتی سعی کرده اند از افعال رفتاری خاص برای تعریف اهداف آموزشی جامع در هر کلاس از سه حوزه استفاده کنند، اما نمی توان به طور قطعی حکم کرد که یک فعل رفتاری خاص فقط متعلق به دسته خاصی از حوزه ها است. و مثلاً برای اهداف رفتاری و تعریف اهداف آموزشی در کلاس های مختلف الهیات می توان از «تبیین» استفاده کرد و وقتی در کلاس «درک» از حوزه شناختی می گوییم: دانش آموز نحوه تقسیم اعداد اعشاری را توضیح می دهد. در اینجا از او انتظار می رود مفهوم رایجی را «تبیین» کند، در حالی که اگر از دانش آموز سال چهارم دبیرستان در رشته فرهنگ و ادبیات انتظار داشته باشیم که در کلاس تحلیل مفهوم فلسفه را توضیح دهد، زیرا این مفهوم ابعاد بسیاری دارد. شرح آن باید همراه با تحلیل باشد. به طور جامع می توان نتیجه گرفت که افعال رفتاری با توجه به بار محتوایی و دشواری مفاهیمی که حمل می کنند، جایگاه خود را در کلاس ها جستجو می کنند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی

کتاب پیشنهادی 

تاب جویبار لحظه ها محمدجعفر یاحقی