دانلود رایگان کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه جلد اول علیرضا امینی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در این کتاب برخی از اصول فقهی و احکام دینی بررسی شده است و کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی در متن عربی کتاب «اللمع الدمشقیه» شهید اول آمده است. به همراه تفسیر و تفسیر عربی آن و مؤلف این کتاب در این مقاله فتاوای عمده فقه شیعه را به صورت مختصر، روان و معنادار طراحی و تنظیم کرده است.

دانلود ترجمه کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمع.

شهره اللمعه میراث ماندگار و برجسته شهیدان اول و دوم کتابی جامع و کامل است که فتاوای مشهور فقهای امامیه را گردآوری و گردآوری کرده است و فواید بی شمار این کتاب به ویژه جامعیت و کامل بودن آن باعث شده است که از آن در تدوین قانون استفاده شود. قانون مدنی و مجازات اسلامی را باید یکی از منابع مهم دانست و شرح اللمع با سایر کتب آموزشی فقهی موجود تفاوت‌های زیادی دارد، به گونه‌ای که در عین موجز بودن، از امتیازات فراوان کتاب جامع و اصیل برخوردار است. شامل

دانلود کتاب تحریر الروضه فی شهراللمع جلد اول

در این کتاب برخی از اصول فقه و احکام دینی به تفصیل بیان شده است. کتاب شرح اللمع حاوی متن عربی کتاب «اللمع الدمشقیه» شهید آل به همراه شرح و شرح عربی آن است و نویسنده در این نوشتار فتاوای اصلی فقه شیعه را به اختصار تنظیم کرده است. ، اصطلاحات روان و پرمعنا از جمله: خلوص; دعا؛ زکات؛ خمس؛ روزه داری؛ حج جهاد امر به معروف و نهی از منکر; عدالت؛ گواهینامه ها؛ وقف هدایا؛ کسب و کار؛ دین؛ رهن؛ سنگ؛ ضمانتنامه؛ حواله؛ حمایت؛ صلح؛ شرکت؛ مضاربه; مسابقه اسب دوانی و تیراندازی؛ شکار کردن؛ ذبح؛ در باره؛ قصاص…

پی دی اف کتاب تحریر الروضه فی شهراللماء

این کتاب با عنوان تحریر الروضه به عنوان منبع اصلی و برجسته متون فقهی برای رشته هایی مانند الهیات و معارف اسلامی، حقوق و علوم قضایی در مقطع کارشناسی طراحی و تنظیم شده است و این کتاب به زبان عربی است اما بندهای از هر صفحه ای که برگرفته شده از هر صفحه از این کتاب ارزشمند به زبان فارسی آورده شده است تا خواننده محترم بهتر با این کتاب آشنا شود و مطالب را به طور کامل و جامع یاد بگیرد.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه جلد اول علیرضا امینی

کتاب پیشنهادی 

کتاب حسابداری مدیریت محمدرضا نیکبخت