دانلود رایگان کتاب آموزش دانش سیاسی حسین بشیریه در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب آموزش معارف سیاسی که توسط استاد حسین بشیریه طراحی و تنظیم شده است با بیان و محتوایی واضح و ساده و قابل فهم و قابل فهم برای هر دانشجویی یکی از معتبرترین و برجسته ترین کتاب ها در حوزه معارف سیاسی به شمار می رود. از هر سطح علمی محتوا پرداخت شده است.

دانلود کتاب آموزش معارف سیاسی دکتر حسین بشیریه

در ارتباط با نویسنده کتاب «تربیت معرفت سیاسی» می توان گفت که حسین بشیریه که در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده است، در این کتاب روش های آگاهی مدنی برای توده ها در نظر گرفته شده و در یک کتاب بررسی شده است. راه قابل درک ایشان این مطالب را بیان کرده و همچنین برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم دموکراتیک، آگاهی همه جانبه همه اقشار جامعه امری حیاتی و مهم تلقی می شود.

تدریس دانش سیاسی

در این کتاب در ارتباط با موارد ذکر شده توسط نویسنده، راه ها و روش هایی ارائه شده است و از سوی دیگر علاوه بر توده مردم، در دولت های مدرن، سیاستمداران نیز نیازمند افزایش دانش سیاسی و در حال حاضر سیاست هستند. امری خاص و مهم تلقی نمی شود و نیاز به تخصص و تخصص ندارد، اما در دموکراسی های امروزی، عوام حق دارند با رعایت حداقل های لازم وارد مجلس شوند و از آنجا وارد دولت ها شوند.

آموزش دانش سیاسی حسین بشیریه

در محتوای این کتاب با توجه به فصول و موضوعات درج شده می توان گفت که این کتاب در سیزده فصل طراحی و تنظیم شده است و هر یک از این فصول به زیر شاخه هایی تقسیم شده است که به هر یک از مهم ترین بخش ها مربوط می شود. موضوعات و موضوعات لازم به ذکر است که در ابتدای این کتاب فصل اول به این موارد تقسیم شده است: مفهوم علم سیاست و شأن علم سیاست و سودمندی و اهمیت دانش سیاسی که در مورد محتوای آن بحث شده است. موضوع و در پایان فصل سیزدهم به موضوعاتی مانند سیاست خارجی می پردازد. و نگرش هایی در سیاست خارجی و تدوین قدرت دولت در سطح بین المللی ذکر شده است که این کتاب را به کتابی جامع و کامل تبدیل کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آموزش دانش سیاسی حسین بشیریه

کتاب پیشنهادی

کتاب جذر سریع مصطفی باقری