دانلود رایگان کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی سمیرا ملایی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب «اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی» یکی از کتاب های جامع و کامل در این زمینه است که توسط سمیرا ملایی طراحی و تنظیم شده است و از سری ویژگی های این کتاب می توان گفت که دارای نثر روان و قابل فهمی است که مطالب موجود در این زمینه را بیان می کند که کتابی عالی در این زمینه محسوب می شود.

دانلود رایگان کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی

گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی دارای روش ها و فرآیندهای استاندارد گسترده ای است که در صورت رعایت آنها اثربخشی گزارش های شما دو چندان می شود و کار شما آسان می شود و در این کتاب اصول و روش های استاندارد گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمان به طور کامل بیان کرده است که آنچه در این کتاب می خوانید: دلیل نوشتن چیست; انواع ارتباطات و ویژگی های آن، اهمیت نگارش در ارتباطات سازمانی، اهمیت و نقش نگارش اداری، مراحل تهیه بخشنامه مناسب و هدف از صدور بخشنامه مناسب و موارد دیگری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. به شرح زیر.

گزارش نگارش و مکاتبات اداری pdf

از دیگر مطالب بیان شده می توان به موارد زیر اشاره کرد: صورتجلسه از الزامات اولیه تا تنظیم صورتجلسه، آشنایی با گزارش نویسی و مراحل گزارش نویسی موفق و مناسب، انواع دستورالعمل های اداری. ، آیین نامه نگاری و ادبیات فارسی در نامه نگاری و گزارش نویسی. چرا می نویسیم؟ دلیل و نیاز به نوشتن چیست؟ این مطالب یکی از موضوعاتی بود که در این کتاب به طور کامل توضیح داده شده است.

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی سمیرا ملایی

برای تبیین این موضوع باید دانست که انسان ها برای ادامه زندگی خود باید با دیگران در ارتباط باشند و ایجاد قبایل اولیه و تشکیل جوامع انسانی از همین ویژگی ذاتی انسان ها و همین زندگی اجتماعی نشات می گیرد. مواردی را در این رابطه بیان می کند. لازم است ارتباط با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تبادل متن انجام شود و در نهایت مطالبی که در این کتاب می خوانید رویکردی برای آموزش اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی سمیرا ملایی

کتاب پیشنهادی

کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان حسین زارع