دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری علی اکبر سیف در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب یکی از سری کتاب های ارزشمند و معتبر در زمینه یادگیری است که برای آشنایی بیشتر با یادگیری، معنای واژه یادگیری را توضیح داده ایم، یادگیری تغییر نسبتاً پایداری در رفتار بالقوه زبان آموز است که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد.

دانلود pdf کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اثر دکتر بی آر هرگانان PDF

نظر اسکینر در رابطه با یادگیری: یادگیری همان تغییرات رفتاری است و باید به تغییرات قابل مشاهده منجر شود و نظرات تعداد زیادی از نظریه پردازان به شرح زیر است: یادگیری یک متغیر واسط است که بین تغییرات رفتاری و تجربه واسطه می شود و در نتیجه یادگیری همیشه مشهود نیست و متغیر مستقل (تجربه)… متغیر رابط (تغییر رفتار وابسته) …

دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اثر دکتر BR Herganhan

چه تغییراتی باعث ایجاد یادگیری می شود؟

تغییراتی که پایدار هستند

نه در نتیجه رشد

در نتیجه عواملی مانند خستگی و اثر دارو وجود ندارد

در نتیجه تمرین و تجربه

در نتیجه، موقعیت های موقتی زودگذر نیستند

آنها از سلسله تغییراتی بودند که منجر به یادگیری شد.

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اثر دکتر بی آر هرگانان

همچنین از ویژگی های بارز این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

این کتاب منبع اصلی آزمون های دانشگاه و همچنین کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

بسیاری از عوامل و فرآیندهای روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر کلاس درس و سایر سیستم های آموزشی و اثربخشی روش ها و برنامه های آموزشی تأثیر می گذارد.

از این رو روانشناسی یکی از اصول مهم آموزش و تدریس مؤثر تلقی می شود.

این کتاب می تواند با تاکید بر مبانی و اصول کاربردی رشته های مختلف، نقش مهمی در توانمندسازی روانشناسان و مربیان تربیتی در تمامی سطوح داشته باشد.

 حوزه هایی مانند حافظه و درک، شناخت، تئوری ها و ذهنیت های خود، خلاقیت، احساسات، تاب آوری، انگیزه و یادگیری مستقل در این کتاب شرح داده شده است که می تواند در درک و مدیریت کلاس درس توسط مربیان، معلمان و اساتید مفید باشد.

ویژگی مهم کتاب این است که علاوه بر ذکر مبانی نظری مباحث شناختی یا عاطفی مؤثر در کلاس، به استخراج و بیان اصول کاربردی مورد نیاز در هر موضوع پرداخته و در پایان به جنبه های کاربردی موضوع پرداخته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری علی اکبر سیف

کتاب پیشنهادی 

کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن