دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب اندیشه اسلامی 1 توسط آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی طراحی و تنظیم شده است که در انتشارات معارف به چاپ رسیده است و محتوای درج شده در این کتاب به گونه ای است که به معرفی مبانی اندیشه اسلامی و این کتاب می پردازد. مخاطبان او بیشتر دانشجویان هستند.

دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1 یکی از معتبرترین و برجسته ترین کتاب ها در رشته های تحصیلی می باشد که عموماً مورد نیاز همه طلاب است و آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد رضایی در این اثر خوانندگان خود را با اصول اساسی آشنا می کنند. دین مبین اسلام است و دیدگاهی کلی از اندیشه های اسلام در اختیار آنها قرار می دهد و این کتاب در شش بخش طراحی شده است که بخش اول این کتاب مربوط به انسان و کیفیت وجود او و ماهیت معنوی وجود انسان است. ایمان و قسمت دوم این کتاب در مورد موضوع وجود خدا مطرح شده است و موضوعی بحث برانگیز است که تقریباً در بین تمام مردم و ادیان جهان مطرح است و در این بخش می توان با ادله مختلف آشنا شد. که وجود خدا را ثابت می کند.

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی با فرمت pdf

در قسمت سوم این کتاب به بررسی و آشنایی با صفات خداوند می پردازد و در قسمت چهارم این کتاب به مسئله شر پرداخته شده است و همان چیزی که حتی در اندیشه های قدیم نیز آمده و ریشه و منشأ دارد. در اندیشه های قدیمی ما و در قسمت پنجم کتاب درباره توحید و شرک است و توحید یکی از اصول اساسی در دین مبین اسلام و سایر ادیان پیش از آن به شمار می رود و شرک که نقطه مقابل توحید است. و ایمان نداشتن به خدا و وجود یا شریک او. در پایان این کتاب به قسمت ششم که مربوط به رستاخیز و جاودانگی انسان است می رسیم و در این قسمت با حقیقت معاد آشنا می شویم و در مورد روز قیامت و حوادث آن مطالعه می کنیم. و همچنین مفهوم جاودانگی. انسان که مخصوص روح انسان است در این کتاب برای ما توضیح داده شده است.

خرید کتاب اندیشه اسلامی 1

علاوه بر موارد ذکر شده در پایان هر قسمت، سؤالات متنوع و متعددی طراحی شده است که ما را در آمادگی ذهنی بیشتر یاری می دهد و آنچه این روزها مهم ترین دغدغه نسل انقلاب است، آشنایی جوانان و دانش آموزان است. حقیقت دین و تعالیم اسلام. این نشریه پیشرو در این زمینه است و سعی می کند برای تمامی پرسش های این نسل پاسخی علمی و دینی داشته باشد و همچنین مطالعه کتاب اندیشه اسلامی 1 را به تمامی دانشجویان توصیه می کنیم.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی

کتاب پیشنهادی

کتاب حقوق فضای مجازی مصطفی السان