دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت اسلامی محمدرضا سرمدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب مدیریت اسلامی یکی از کامل ترین کتاب های حوزه مدیریت به شمار می رود که توسط محمدرضا سرمدی طراحی و تنظیم شده است که با چیدمان کامل و کامل مطالب در این کتاب باعث شده است که مورد توجه قرار گیرد. توسط اساتید و در دانشگاه های کشور. آموزش داده شود.

دانلود کتاب مدیریت اسلامی محمدرضا سرمدی

این کتاب از سری کتاب های انتشارات پیام نور می باشد که برای دانشجویان پیام نور طراحی و تنظیم شده است که با توجه به مبانی آموزش پیام نور که بصورت نیمه حضوری می باشد تمامی مطالب مندرج در این کتاب باید به گونه ای طراحی شود که شامل تمامی مطالب باشد تا دانشجو بتواند بدون نیاز به استادی در این زمینه تمامی مطالب و مباحث را بیاموزد.

مبانی مدیریت اسلامی pdf

در رابطه با موضوعات درج شده در این کتاب می توان گفت که نه تنها در این کتاب، بلکه در تمامی کتب مدیریتی که مبحث اسلام در آنها مطرح شده است، آیات و روایات مربوط به این حوزه و تفسیر و تحلیل آنها آمده است. استفاده شده. برداشت از آیات و روایات شریفه در ارائه کامل مباحث و مباحث مدیریتی به هیچ وجه به معنای مترادف بودن نبوت با مفهوم مدیریت یا امامت با مدیریت مدرن نیست.

دانلود رایگان کتاب مدیریت اسلامی

در این کتاب در بخشی از آن خواهید خواند که بدون شناخت انسان، امکان هدایت او به سوی کمال محال است، که شناخت انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه و نظر قرآن کریم است. برای مسلمانان واجب است و مهم ترین و بهترین منبع برای شناخت انسان کامل قرآن کریم است، زیرا هیچکس بهتر از خداوند نمی تواند معرفت انسان و وجود او را بازنمایی کند و این کتاب یکی از کتاب ها به شمار می رود. معتبرترین و برجسته ترین کتاب ها در این زمینه که به نثر نوشته شده است. مطالب را روان و شیوا بیان کرده است و امیدواریم دانش آموزان عزیز با استفاده از این کتاب بهترین نتیجه ممکن را در امتحانات خود بگیرند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مبانی مدیریت اسلامی محمدرضا سرمدی

کتاب پیشنهادی

کتاب مبانی شیمی آلی جان مک موری