دانلود رایگان کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ۱ خسرو باقری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

تربیت اسلامی بدون شک یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تربیت اسلامی است، اما مطمئناً تاکنون تحقیق و تدوین اصولی در این باره صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد که چنین کاری باید با معیارهایی مانند: اصالت انجام شود. از نگارش، کامل بودن کار. و به روز رسانی مطالب و … و نویسنده این کتاب سعی کرده است تا حد امکان این کتاب را بر اساس استانداردهای موجود و پیشنهادی تهیه و تنظیم کند و این کتاب در دو جلد نوشته شده است که جلد اول آن حدود باب پنج گانه: وصف انسان در قرآن، مفهوم سازی تربیت، اهداف تربیتی، مبانی، اصول و روش های تربیتی مانند جذب خیر و مهربانی، رشد وسعت انسان، آشنایی و بیگانگی با خدا و… مراحل تعليم و تربيت و جلد دوم اين كتاب در چهار بخش مباحث مفهومي و ماهوي، مسائل تربيت مدني و اجتماعي، مسائل آموزش فني و حرفه اي و مسائل آسيب شناسي تربيت اسلامي تقسيم شده است.

دانلود کتاب نگاهی به تربیت اسلامی اثر خسرو باقری pdf

در جلد اول کتاب نگاهی نو به تعلیم و تربیت اسلامی سعی شده چارچوبی نظری برای تعلیم و تربیت اسلامی در نظر گرفته شود و ضرورت این اثر ناشی از هرج و مرج است که در آثار مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی به چشم می خورد. و آنچه در این کتاب آمده است، زمینه را برای تربیت اسلامی هر چند موقتی فراهم کرده است و در این مجلد، نظر کلی این است که تربیت اسلامی در زمینه عملی و عملی، یعنی در مواجهه با مشکلات معاصر. و آموزش فعلی باید مورد توجه قرار گیرد و مقصود و هدف مفهوم عملی و عملی لزوماً معنای لغوی آن نیست، بلکه در حوزه ای وسیع تر، هدف آن نشان دادن تربیت اسلامی در برابر چالش های مدرن و معاصر است، بنابراین چالش های مورد بحث. مستقل از چالش ها هستند. نظری و عملی است و در قسمت اول این کتاب به مباحث مفهومی و ماهوی در تربیت اسلامی پرداخته شده است و در دنیای امروز در زمینه چالش های نظری و مفهومی پیش از هر چیز این موضوع مطرح می شود که آیا با توجه به آیا با تعلیم و تربیت علمی در دوران معاصر، اساساً می توان از تعبیری مانند «تربیت اسلامی» صحبت کرد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان بدون گرفتار شدن در دام تضاد و تعارض اساسی، ترکیبی از حوزه علمی و حوزه دینی ایجاد کرد؟ در گام اول به بررسی این چالش می پردازیم و در مورد آن صحبت می کنیم.

خرید کتاب pdf نگاهی دوباره به معارف اسلامی جلد 1

در پایان در بخش آخر این کتاب به آسیب شناسی تربیت دینی پرداخته شده است و کاستی هایی که در رابطه با دستاوردهای تربیت دینی آشکار شده است، چالش ها و مسائلی برای تربیت اسلامی است، مانند: آیا این کاستی ها از ماهیت تربیت دینی؟ ? و آیا این امر اجتناب ناپذیر است یا سوء تفاهم ها و سوء عملکردهای مذهبی ها منشأ این آسیب هاست؟ این موضوع در فصل اول این بخش مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به بررسی موردی «مهادویت» پرداخته شده است تا پیشنهادات ارائه شده در فصل اول به کار گرفته شود و بر این اساس آسیب شناسی تربیت دینی در زمینه های دیگر قابل بحث است. حوزه های اندیشه اسلامی نیز مورد استفاده قرار گرفت و انواع مضر، مضر و سالم ظاهر آنها در عرصه تعلیم و تربیت شناسایی شد. که تربیت اسلامی باید با آنها روبه‌رو شود و توانایی‌های خود را برای رویارویی با آن‌ها نشان دهد و از این طریق زمینه بالندگی و رشد آن را فراهم کند و همچنین با بررسی انواع این مسائل تلاش – متفکران عرصه تربیت اسلامی را به سوی خود فرا می‌خواند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ۱ خسرو باقری

کتاب پیشنهادی 

کتاب پول ارز و بانکداری یوسف فرجی