دانلود رایگان کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» از آثار برجسته فاطمه جان احمدی به شمار می رود که شامل موضوعاتی چون تمدن بزرگ اسلامی از پیدایش تا انحطاط معنوی آن در دنیای مدرن است. از سری کتاب های آموزشی در گروه معارف اسلامی است که مطالب را با بیانی دقیق و روان بیان کرده است.

دانلود رایگان کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن pdf

فاطمه جان احمدی تمام تلاش خود را کرد تا مولفه های فرهنگ و تمدن اسلامی، بخش مهمی از هویت امت اسلامی و تاریخ پرفراز و نشیب آن را بازنمایی کند و نقش عنصر ایرانی این هویت و حقیقت را به نحوی قابل درک مورد تأکید قرار دهد. و در این کتاب به این موضوعات پرداخته است و این کتاب شامل نه فصل است که مطابق با فصول مصوب درس تاریخ فرهنگ و تمدن می باشد و نویسنده در قسمت اول این کتاب تا حد امکان سعی کرده است. برای پوشش مواردی مانند بازنمایی اصطلاحاتی مانند تاریخ، تمدن، فرهنگ و مدرنیته، تفاوت ها، شاخص ها، ارکان و علل و عوامل اعتبار یا انحطاط هر یک به طور کلی مطرح شده است و در قسمت دوم این کتاب به مطالب و مفاهیم پرداخته شده است. از جمله تمدن اسلامی، گستره جغرافیایی و تاریخی، نظریه ها، مبانی، نشانه ها و ارکان، کم و بیش تأثیر فرهنگ ها و تمدن های پیشین در پیدایش تمدن اسلامی به طور کامل بیان شده است.

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی pdf دانشگاه آزاد

در ادامه این کتاب، قسمت سوم نهضت شکوفایی علمی در تمدن اسلامی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و در قسمت چهارم این کتاب، تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ادوار مختلف آن، سیر تحول تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت. نهادها در تمدن اسلامی شکلی قابل فهم ارائه کرده است و در قسمت پنجم به مقوله هنر، خاستگاه، قلمرو و ویژگی های هنر اسلامی و دوره های تاریخی و تحولات و ابعاد هنر اسلامی پرداخته است.

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

و در نهایت در قسمت نهم این کتاب که در پایان کتاب آمده است، به عنوان هشدار و برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، وضعیت معنوی دنیای مدرن، مشکلات و انحطاط آن بررسی و بحث شده است. آن را به دانشجویان، دانش پژوهان و علاقه مندان به تاریخ و تمدن اسلامی توصیه می کنیم.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمدی

کتاب پیشنهادی

کتاب برنامه نویسی به زبان C عین الله جعفرنژاد قمی