دانلود رایگان کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک حسن اکرمی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک یکی از معتبرترین و برجسته ترین کتاب ها در زمینه پزشکی می باشد که توسط حسن اکرمی طراحی و تدوین شده است که با نثری روان و تمامی مطالب و مفاهیم مطالب مربوطه را در این زمینه بیان کرده است. در این کتاب برای همه دانش آموزان با هر سطح علمی قابل درک است.

کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک اثر حسن اکرمی

با توجه به محتوای این کتاب می توان دریافت که موضوعات و موضوعات اصلی درج شده در این کتاب شامل ژنتیک کلاسیک و مندلی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، ژنتیک باکتری ها و ژنتیک جمعیت است که موضوعات و موضوعات مرتبط با این موضوع را ارائه می کند. حوزه مورد بحث قرار گرفته است که منبع بسیار مناسبی برای آشنایی با این مفاهیم و آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک مولکولی (وزارت علوم) است.

دانلود کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک pdf

نویسنده این کتاب برای طراحی و تنظیم این کتاب از منابع مختلفی از جمله 50 کتاب و تک نگاری و بیش از صدها مقاله استفاده کرده است که نویسنده همه آنها را مطالعه و بررسی کرده است و مطالب این کتاب به زبان ساده و به زبان ساده است. در عین حال کامل و جامع با مثال های متنوع و متنوع است که تمامی این مسائل دارای پاسخ می باشد و این کتاب شامل تمامی مطالب آن در 16 فصل می باشد و در هر فصل مطالب با بیان کامل و نثری شیوا و روان ارائه شده است. . و نکات کلیدی و طلایی هر فصل مورد بحث قرار گرفته است.

ژنتیک اکرمی پی دی اف

از سری مباحث مطرح شده در این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد: ساختار اسید نوکلئیک، همانندسازی DNA، جهش و ترمیم DNA، رونویسی RNA، تولید یا ترجمه پروتئین و تنظیم بیان ژن و موارد دیگر در این کتاب، که به کتابی جامع و کامل در این زمینه تبدیل شده است و در بخشی از این کتاب می خوانیم که: ژنتیک در ابتدا تنها به درک و درک چگونگی انتقال خصوصیات ژنتیکی از والدین به فرزندان است و به همین دلیل ژنتیک او علم وراثت را می خواند، اما وراثت بخشی از ژنتیک را شامل می شود و دامنه ژنتیک گسترده تر است و شامل بررسی متابولیسم ژن ها، سازماندهی ژن ها در هسته سلول، توزیع و رفتار ژن ها به طور کلی می شود. .

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک حسن اکرمی

کتاب پیشنهادی

کتاب مسایل فیزیک عمومی مکانیک مهدی متقی پور جلد اول