دانلود رایگان کتاب مبانی ماشین های الکتریکی مهرداد عابدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب مبانی ماشین های الکتریکی از سری کتاب های آموزشی قدیمی اما در عین حال کاربردی است که در ارتباط با رشته ماشین های الکتریکی مطالب و مفاهیم گسترده ای را به صورت متنی قابل فهم و قابل فهم بیان کرده است. این کتاب توسط علیرضا ایرانشاهی طراحی شده است. و تنظیم شده است.

دانلود کتاب ماشین های الکتریکی DC با فرمت PDF

در این کتاب مطالب به طور منسجم در 13 فصل طبقه بندی شده است که در ابتدای این کتاب یعنی در 5 فصل اول این کتاب تمامی مطالب و موضوعات مربوط به آشنایی شما با عملکرد دستگاه های الکترومغناطیسی و مدارهای مغناطیسی می باشد. ، که در ابتدای کار است. مرحله به مرحله طبقه بندی می شود تا دچار سردرگمی نشوید و بتوانید مطالب را ادامه دهید. است.

کتاب ماشین های الکتریکی DC

بعد از مرور سری مباحث 5 فصل اول که مربوط به اصول کار ژنراتورها و موتورها بود، به قسمتی می رسیم که با سیم پیچ آرمیچر پونگی آشنا می شوید که در رابطه با این زمینه به تفصیل بیان شده است. از اطلاعات گسترده ای برخوردار بوده و در نهایت معادلات ساده ای را برای ژنراتورهای DC طراحی کرده است که تمامی این موارد ذکر شده از سری مباحثی است که در 5 فصل اول این کتاب آورده شده است و در ادامه این فصل ها، فصل ششم شامل می شود. سوالات و مسائل مربوط به 5 فصل اول این کتاب. کتاب روند یادگیری را کامل کرده است.

دانلود کتاب پی دی اف خودروهای برقی

پس از اتمام 6 فصل اول این کتاب، تمرکز و شالوده فصل هفتم تا دوازدهم، ترانسفورماتورها است و از سری مباحثی که در این فصل ها ارائه می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد: نقش ترانسفورماتورها در کاهش یا افزایش ولتاژ، موتورهای القایی سه فاز، ژنراتورهای سنکرون، موتورهای سنکرون سه فاز، ژنراتورهای القایی سه فاز و موتورهای تکفاز و سایر مباحثی که در این کتاب بررسی شده است، که سوالات و مسائل مربوط به این شش فصل پایانی طراحی شده است. از کتاب در پایان این کتاب قرار داده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مبانی ماشین های الکتریکی مهرداد عابدی

کتاب پیشنهادی

کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ علیرضا ایرانشاهی