دانلود رایگان کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی به تشریح مبانی و روش های آماری می پردازد که در گام اول این کتاب به مفاهیم پایه، آمار توصیفی و شاخص های مرکزی پرداخته شده است و پس از ارائه مطالب ذکر شده، نویسنده این کتاب. این کتاب به موضوعات زیر مانند پارامترهای پراکندگی، چولگی، کشش احتمال، متغیرهای تصادفی گسسته، توزیع پیوسته و تصمیم گیری می پردازد و هر فصل از کتاب شامل مسائل و تمرین های مختلفی است که برای دانشجویان علوم مفید است. اداری، مدیریتی، بازرگانی، اقتصادی و حسابداری طراحی و تنظیم می شود.

کتاب آمار و احتمالات کاربردی دکتر دلاور pdf

مفاهیم آماری مناسب برای دانشجویان علوم رفتاری و تمامی علاقه مندان به تحقیق ضروری است و در علم آمار نیز شاخص های آماری به دو دسته تقسیم می شوند: (1) توصیفی و (2) استنباط که هر یک از اینها. شاخص ها حاوی ویژگی هایی از هدف کلی این کتاب است که می توان به توضیح و تفسیر ساخت، معنا و کاربرد شاخص های مذکور که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین از اهداف جزئی این کتاب می توان به دانش‌آموزان با مفاهیم پایه، روش‌های تحلیل آماری و کمک به درک و درک کاربرد روش‌ها به نحوی که دانش‌آموزان بتوانند اطلاعات لازم و کافی را در مورد روش‌هایی که در علوم انسانی بیشترین کاربرد را دارند به دست آورند و این کتاب به دانش‌آموزان می‌آموزد که روش های پایه آمار و کاربرد آنها را که برای چنین افرادی قابل درک و قابل درک است، پایه محکمی در ریاضیات ندارند، بنابراین اساس ریاضی فرمول ها به طور کامل در این کتاب حذف شده است.

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

این کتاب یک کتاب آموزشی جامع و کامل برای دانشجویان رشته هایی مانند روانشناسی و علوم تربیتی است که برای یادگیری این کتاب برای آنها تهیه شده است اما برای سایر رشته ها مانند علوم پایه و اجتماعی نیز قابل اجرا می باشد و شامل 22 فصل می باشد. در این کتاب این است که 7 تا 8 فصل آن برای یک درس مقدماتی (آمار تشریحی) در یک ترم قابل استفاده است و این کتاب مجموعه ای از منابع مختلف معتبر و برجسته است که فهرست همه آنها در انتهای کتاب نوشته شده است. و در هدف نهایی این کتاب آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم و کاربردهای آمار است و تلاش این کتاب این است که خواننده را با مفاهیم اولیه آمار بدون استفاده از روش های پیچیده و دشوار ریاضی و به کمک آن آشنا کند. 

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور

کتاب پیشنهادی 

کتاب حقوق بازرگانی ارسلان ثابت سعیدی