دانلود رایگان کتاب مسائل اموزش و پرورش ایران احمد آقازاده در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در حال حاضر تعداد زیادی از متخصصان و مبتکران حوزه آموزشی در حال برنامه ریزی برای ایجاد تحولات و نوآوری های جدید در عرصه آموزش هستند که معتقدند برنامه ریزی اصلاحی بازنگری اساسی در عملکرد گذشته و حال نظام است. آموزش هر کشور باید با توجه به پیشینه تاریخی تحولات آموزش و پرورش و تحلیل وضعیت کنونی نظام آموزشی انجام شود.

خلاصه کتاب مسائل آموزش و پرورش ایران اثر احمد آقازاده

این دستورات بیان شده ما را در شناسایی عواملی چون رکود فعالیت های علمی و فرهنگی و شکل گیری دشواری های کنونی نظام آموزشی بسیار کمک می کند و در رفع آنها توانمند می سازد. علوم انسانی و اجتماعی، علوم تربیتی، مربیان و مدیران مراکز آموزشی، مسئولان مؤسسات آموزشی و … در راستای تحقق اهداف و مقاصد اندیشمندان و صاحب نظران آموزشی طراحی و تنظیم شده است.

دانلود رایگان کتاب مسائل آموزش و پرورش در ایران اثر احمد آقازاده

در حال حاضر آموزش و پرورش با تکیه بر شالوده منسجم خود توانسته است هر چه بیشتر بر امور نظارت و کنترل داشته باشد و به تدریج به سازمانی بزرگ، پیچیده و گسترده تبدیل شود که از نظر مدیریتی قدرت زیادی دارد و این وزارتخانه در با تنظیم و بررسی اهداف، سیر اقدامات، فرآیندها، ضوابط و مقررات آموزشی و تبیین وظایف واحدهای ستادی و مناطق، نظارت مستقیم و تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تهیه و تنظیم آیین نامه ها و تنظیم مقررات لوایح مربوط به وظایف محوله، همکاری با سایر وزارتخانه ها، رفع نیازهای آموزشی و پرورشی، تدوین، چاپ و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی، ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در راستای تحقق اهداف، تأسیس و تقویت مدارس کودکان استثنایی، از جمله اهداف و وظایف جاری وزارت آموزش و پرورش است. شمرده می شود

مسائل و مشکلات اصلی آموزش و پرورش

در طراحی و تنظیم کتاب مسائل آموزش و پرورش ایران، نوین‌ده بیشترین توجه و تمرکز را معطوف به معرفی سازمان آموزش و پرورش و اهداف آن داشته است و مطالب مندرج در این کتاب به دو بخش تقسیم شده است که نویسنده در وی در فصل اول این کتاب اطلاعات کلی در مورد آموزش و پرورش از قدیم الایام تا کنون و سپس در قسمت دوم تاریخچه آموزش و پرورش و رویدادهای آموزشی، ساختار سازمان آموزش و پرورش، محاسن و معایب درجات و مقاطع را بیان کرده است. آموزش و پروسه تحولات نظام آموزش عالی را به صورت کامل و روان ذکر کرده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مسائل اموزش و پرورش ایران احمد آقازاده 

کتاب پیشنهادی

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جی فردنبرگ