دانلود رایگان کتاب فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی محمد طباطبائی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب فرهنگ اصطلاحات صنایع ادبی که توسط محمد طباطایی طراحی و گردآوری شده است از سری کتاب های آموزشی دانشگاهی است که به بیان و ارائه مطالب و مفاهیم مرتبط با اصطلاحات ادبی می پردازد و نثر این کتاب به شرح زیر است. با بیانی شیوا و روان ساخته شده است. قابل درک باشد

دانلود pdf فرهنگ اصطلاحات صنایع ادبی

سال‌ها برای طراحی و تنظیم این کتاب صرف شده است و تعداد زیادی از این اصطلاحات ادبی ذکر شده در این مجموعه حاصل تلاش و کوشش چندین ساله در تطبیق اصطلاحات سنتی حوزه‌های نوآوری، معنا، بیان، عروض و قافیه و به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است و سعی شده است مطالب این کتاب به صورت روان و ساده بیان شود و هر دانش آموز با هر سطح علمی می تواند از این کتاب استفاده کند.

پی دی اف فرهنگ اصطلاحات صنعت ادبی pdf

در این کتاب معادل های مربوط به هر واژه در هر یک از زمینه های ذکر شده با مراجعه گسترده و مستمر به منابع مرتبط اعم از متون یا فرهنگ لغت های تخصصی فارسی و انگلیسی و مقابله و مقایسه دقیق تعاریف، معانی و مصادیق مربوط به آن واژه می باشد. گردآوری شده است که این کتاب را به کتابی منحصر به فرد و ممتاز تبدیل کرده است که موضوعات و موضوعات مرتبط با ویژگی های نوشتاری ممتاز را ارائه کرده است.

فرهنگ اصطلاحات صنعت ادبی محمد طباطبایی pdf

این کتاب حاضر کلیه مطالب را در شش فصل طبقه بندی کرده است که در ابتدای این کتاب به موضوعات و مطالب مربوط به اقتباس از اصطلاحات سنتی ادبی فارسی و انگلیسی می پردازد که با توضیحات کافی و مطالب مفید و در حجم کم یادگیری تا حد امکان آسان مال شما بوده است و در پایان این کتاب که در فصل ششم قرار گرفته است به نام انگلیسی – فارسی نام برده شده است که تمامی مطالب و مفاهیم در این زمینه را به تفصیل بیان کرده است و نکته ای را از قلم نینداخته است. در نهایت می توان اذعان داشت که این کتاب به عنوان یک منبع علمی مورد استفاده اساتید محترم قرار گرفته است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی محمد طباطبائی

کتاب پیشنهادی

کتاب طلایی کیفرشناسی جمیله کرمی